Vastuvõtuajad

KOROONAVIIRUSE LEVIKU TÕKESTAMISEKS ON MAARDU LINNAVALITSUS OTSUSTANUD VÕTTA KASUTUSELE ERIMEETMED KLIENTIDE TEENINDAMISEL. 
 
KLIENTIDE VASTUVÕTT TOIMUB AINULT FUAJEES NING KLIENTE TEENINDATAKSE JÄRJEKORRA ALUSEL JA ÜHEKAUPA.
 

AVALDUSI VÕTAME VASTU AINULT JÄRGNEVATEL AEGADEL:

ESMASPÄEVITI KL 9.00 – 12.00 ja 14.00 – 16.30

KOLMAPÄEVITI KL 9.00 – 12.00 ja KL 14.00 – 16.30

 

ELANIKEREGISTER TEENINDAB INIMESI

TEISIPÄEVITI KL 9.00 – 12.00 ja 14.00 – 16.30
NELJAPÄEV 9.00-12.00 ja 14.00-16.30

 

LISAINFORMATSIOONI SAAMISEKS HELISTAGE PALUN:

VALVELAUD: 60 60 727

RAHVASTIKUREGISTER: 60 60 705

SOTSIAALABI OSAKOND: 60 60 747, 60 60 712, 60 60 720

  • Maardu Linnavalitsus jätkab täitma kõiki oma seadusest tulenevaid kohustusi ning osutab elanikele vajalikke teenuseid.
  • Tagamaks elanike ja linnavalitsuse töötajate ohutuse, kodanike füüsilist vastuvõttu ajutiselt ei toimu. Klientide vastuvõtt toimub ainult fiajees ning kliente teenindatakse järjekorra alusel ja ühekaupa.
  • Linnavalitsuse töötajad lahendavad inimeste küsimused emaili ja telefoni teel  Kontaktid
  • Jurist konsulteerib inimesi teisipäeviti kl 14.00-17.00 telefonil 6060736.
  • Avaldused toetuste saamiseks ja erinevate lubade vormistamiseks võetakse vastu digitaalselt ja paberkandjal. Paberkandjal blanketid on saadaval linnavalitsuse fuajees.
  • Sotsiaalosakonna töötajate kontaktid saab linnavalitsuse fuajeest või lingilt.

Selline elukorraldus kehtib kuni olukorra muutumiseni. Meetmete vajalikkust hinnatakse iga kahe nädala järel.

Täname teid mõistva suhtumise eest!

 

 

 

 

Maardu Linnavalitsuse tööaeg :
E- N: 08.15 - 17.00
Lõunavaheaeg: 13.00 - 13.30

R       08.15 - 13.00
 

 

Linnapea Vladimir Arhipov

E 15.00 - 17.00

Valdkonnad: üldjuhtimine, arengukava, eelarvestrateegia, linna eelarve ja rahandus, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine, kriisireguleerimine, avalik kord, õigus- ja korrakaitse, sisekontrolli korraldamine, avalikud suhted, välissuhted, sise- ja väliskommunikatsioon, linna äriühingud, kodanikeühendused, linna esindamine riigi, maakonna ja  omavalitsusliitude tasandil, muude seaduse ja linna põhimäärusega pandud ülesannete täitmine. 

Eelregistreerimine telefonil: 6060702
linnavalitsus@maardu.ee

Linnavolikogu esimees: Ailar Lyra (kab.214)

K 14.00-16.00
Valdkonnad: linnavolikogu töö korraldamine
Eelregistreerimine telefonil 6060717
linnavolikogu@maardu.ee

Abilinnapea Rein Meel (kab.213)
T 15.15 - 17.00

Valdkonnad: tehniline infrastruktuur, kommunaalmajandus (veevarustus- ja kanalisatsioon, sh sadeveekanalisatsioon, soojamajandus, elekter, tänavavalgustus, liikluskorraldus, teede ja tänavate korrashoid, heakord ja haljastus),   säästlik areng, keskkond ja keskkonnakaitse, linna üld- ja detailplaneeringute koostamise koordineerimine, linnaruumi kujundamine, maakasutus ja maakorraldus, ehitustegevuse ja ehitusjärelevalvega seotud tegevuste koordineerimine, osalemine valdkonna eelarve koostamises, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine oma tegevusvaldkondades, linna esindamine riigi-, maakonna ja omavalitsusliitude tasandil omas valdkonnas.

Abilinnapea  Anastassia Valužina (kab.212)
K 14.00-16.00

Valdkonnad: haridus, sport, noorsootöö, sotsiaalabi- ja tervishoid, sotsiaalteenused ja –hoolekanne, lastekaitse, kultuur, linnaüritused, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine omas valdkonnas, osalemine valdkonna eelarve koostamises, linna esindamine riigi, maakonna, omavalitsusliitude tasandil valdkonnaga seotud küsimuste lahendamisel. 

Linnavalitsuse liige Väino Moor (kab.215)
T 15.00-17,00
Valdkonnad: osalemine Maardu linna arengukava koostamises, linna arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine vastavalt linnavalitsuse poolt pandud ülesannetele, tööhõive ja ettevõtluse koordineerimine, ühistranspordi korraldamine, osalemine valdkonna eelarve koostamises, linna esindamine riigi-, maakonna ja omavalitsusliitude tasandil omas valdkonnas

Linnasekretär: Julia Savelejeva (kab.205 
N 15.00 - 17.00
tel 6060707
Valdkonnad: Maardu linna õigusaktid, linnavalitsuse asjaajamine, tõestamistoimingud
 

Tasuta juriidiline nõustamine (kab. 207)

T 14.00 - 17.00
 

Sotsiaalabiosakond (sotsiaalteenused, konsultatsioonid, taotlused toetuste saamiseks):

Juhataja: (kab.105)
E 09.00 - 12.00; 14.00 - 16.30
N 09.00 - 12.00
Sotsiaaltöö spetsialistid (kab. 104)
E 09.00 - 12.00; 14.00 - 16.30
K 09.00 - 12.00; 14.00 - 16.30
N 09.00 - 12.00

Linna arengu ja majandusosakond  (kab. 101, 216, 218)
(Maardu linna arengukava koostamine, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine omas valdkonnas, tööhõive ja ettevõtluse koordineerimine, ühistranspordi korraldamine, linna üld- ja detailplaneeringute koostamise koordineerimine, linnaruumi kujundamine, maakasutus ja maakorraldus, ehitustegevuse ja ehitusjärelevalvega seotud tegevuste koordineerimine, tehniline infrastruktuur, kommunaalmajandus (veevarustus- ja kanalisatsioon, sh sadeveekanalisatsioon, soojamajandus, elekter, tänavavalgustus, liikluskorraldus, teede ja tänavate korrashoid, heakord ja haljastus), linnavara,  säästlik areng, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine oma tegevusvaldkondades.)

E 15.30 - 17.00
N 09.00 - 13.00

Linna arengu ja majandusosakond juhataja (214a)

K 16.00 - 17.00

Elanike register:

E 09.00 - 12.00; 15.00 – 18.00 
T 09.00 - 12.00; 15.00 – 17.00
K 09.00 - 12.00; 15.00 – 17.00
N 09.00 - 12.00; 15.00 – 17.00
R 09.00 - 12.00
Tel. 6060705, kab:103

Perekonnaseisukanded - sündide registreerimine
E 09.00 - 12.00; 15.00 – 17.00
T 09.00 - 12.00; 15.00 – 17.00
K 09.00 - 12.00; 15.00 – 17.00
N 09.00 - 12.00; 15.00 – 17.00
R 09.00 - 12.00
Telefon: 6060705; kab. 103