Vastuvõtuajad

Maardu Linnavalitsuse töökord alates 03.08.2020:

 SOTSIAALABI OSAKOND VÕTAB VASTU AVALDUSI:

ESMASPÄEVITI KL 9.00 – 12.00 ja 14.00 – 16.30

KOLMAPÄEVITI KL 9.00 – 12.00 ja 14.00 – 16.30

NELJAPÄEVITI KL 9.00 – 12.00

ELANIKEREGISTER VÕTAB VASTU AVALDUSI:

TEISIPÄEVITI KL 9.00 – 12.00 ja 14.00 – 18.00

NELJAPÄEVITI KL 14.00 – 16.30

REEDETI KL 9.00 – 12.00

LISAINFORMATSIOONI SAAMISEKS HELISTAGE PALUN:

VALVELAUD: 60 60 727

RAHVASTIKUREGISTER: 60 60 705

SOTSIAALABI OSAKOND: 60 60 747, 60 60 712, 60 60 720

  • Maardu Linnavalitsus jätkab täitma kõiki oma seadusest tulenevaid kohustusi ning osutab elanikele vajalikke teenuseid.
  • Tagamaks elanike ja linnavalitsuse töötajate ohutuse, kodanike füüsilist vastuvõttu ajutiselt ei toimu. Klientide vastuvõtt toimub ainult fiajees ning kliente teenindatakse järjekorra alusel ja ühekaupa.
  • Linnavalitsuse töötajad lahendavad inimeste küsimused emaili ja telefoni teel  Kontaktid
  • Jurist konsulteerib inimesi teisipäeviti kl 14.00-17.00 telefonil 6060736.
  • Avaldused toetuste saamiseks ja erinevate lubade vormistamiseks võetakse vastu digitaalselt ja paberkandjal. Paberkandjal blanketid on saadaval linnavalitsuse fuajees.
  • Sotsiaalosakonna töötajate kontaktid saab linnavalitsuse fuajeest või lingilt.

Selline elukorraldus kehtib kuni olukorra muutumiseni. Meetmete vajalikkust hinnatakse iga kahe nädala järel.

Täname teid mõistva suhtumise eest!

 

 

 

 

Maardu Linnavalitsuse tööaeg :
E- N: 08.15 - 17.00
Lõunavaheaeg: 13.00 - 13.30

R       08.15 - 13.00
 

 

Linnapea Vladimir Arhipov

E 15.00 - 17.00

Valdkonnad: üldjuhtimine, arengukava, eelarvestrateegia, linna eelarve ja rahandus, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine, kriisireguleerimine, avalik kord, õigus- ja korrakaitse, sisekontrolli korraldamine, avalikud suhted, välissuhted, sise- ja väliskommunikatsioon, linna äriühingud, kodanikeühendused, linna esindamine riigi, maakonna ja  omavalitsusliitude tasandil, muude seaduse ja linna põhimäärusega pandud ülesannete täitmine. 

Eelregistreerimine telefonil: 6060702
linnavalitsus@maardu.ee

Linnavolikogu esimees: Ailar Lyra (kab.214)

K 14.00-16.00
Valdkonnad: linnavolikogu töö korraldamine
Eelregistreerimine telefonil 6060717
linnavolikogu@maardu.ee

Abilinnapea Rein Meel (kab.213)
T 15.15 - 17.00

Valdkonnad: tehniline infrastruktuur, kommunaalmajandus (veevarustus- ja kanalisatsioon, sh sadeveekanalisatsioon, soojamajandus, elekter, tänavavalgustus, liikluskorraldus, teede ja tänavate korrashoid, heakord ja haljastus),   säästlik areng, keskkond ja keskkonnakaitse, linna üld- ja detailplaneeringute koostamise koordineerimine, linnaruumi kujundamine, maakasutus ja maakorraldus, ehitustegevuse ja ehitusjärelevalvega seotud tegevuste koordineerimine, osalemine valdkonna eelarve koostamises, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine oma tegevusvaldkondades, linna esindamine riigi-, maakonna ja omavalitsusliitude tasandil omas valdkonnas.

Abilinnapea  Anastassia Valužina (kab.212)
K 14.00-16.00

Valdkonnad: haridus, sport, noorsootöö, sotsiaalabi- ja tervishoid, sotsiaalteenused ja –hoolekanne, lastekaitse, kultuur, linnaüritused, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine omas valdkonnas, osalemine valdkonna eelarve koostamises, linna esindamine riigi, maakonna, omavalitsusliitude tasandil valdkonnaga seotud küsimuste lahendamisel. 

Linnavalitsuse liige Väino Moor (kab.215)
T 15.00-17,00
Valdkonnad: osalemine Maardu linna arengukava koostamises, linna arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine vastavalt linnavalitsuse poolt pandud ülesannetele, tööhõive ja ettevõtluse koordineerimine, ühistranspordi korraldamine, osalemine valdkonna eelarve koostamises, linna esindamine riigi-, maakonna ja omavalitsusliitude tasandil omas valdkonnas

Linnasekretär: Julia Savelejeva (kab.205 
N 15.00 - 17.00
tel 6060707
Valdkonnad: Maardu linna õigusaktid, linnavalitsuse asjaajamine, tõestamistoimingud
 

Tasuta juriidiline nõustamine (kab. 207)

T 14.00 - 17.00
 

Sotsiaalabiosakond (sotsiaalteenused, konsultatsioonid, taotlused toetuste saamiseks):

Juhataja: (kab.105)
E 09.00 - 12.00; 14.00 - 16.30
N 09.00 - 12.00
Sotsiaaltöö spetsialistid (kab. 104)
E 09.00 - 12.00; 14.00 - 16.30
K 09.00 - 12.00; 14.00 - 16.30
N 09.00 - 12.00

Linna arengu ja majandusosakond  (kab. 101, 216, 218)
(Maardu linna arengukava koostamine, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine omas valdkonnas, tööhõive ja ettevõtluse koordineerimine, ühistranspordi korraldamine, linna üld- ja detailplaneeringute koostamise koordineerimine, linnaruumi kujundamine, maakasutus ja maakorraldus, ehitustegevuse ja ehitusjärelevalvega seotud tegevuste koordineerimine, tehniline infrastruktuur, kommunaalmajandus (veevarustus- ja kanalisatsioon, sh sadeveekanalisatsioon, soojamajandus, elekter, tänavavalgustus, liikluskorraldus, teede ja tänavate korrashoid, heakord ja haljastus), linnavara,  säästlik areng, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine oma tegevusvaldkondades.)

E 15.30 - 17.00
N 09.00 - 13.00

Linna arengu ja majandusosakond juhataja (214a)

T 16.00 - 17.00

Elanike register:

T 09.00 - 12.00; 14.00 – 18.00
N 14.00 – 16.30
R 09.00 - 12.00
Tel. 6060705, kab:103

Perekonnaseisukanded - sündide registreerimine

E 09.00 - 12.00; 15.00 – 17.00
T 09.00 - 12.00; 15.00 – 17.00
K 09.00 - 12.00; 15.00 – 17.00
N 09.00 - 12.00; 15.00 – 17.00
R 09.00 - 12.00
Telefon: 6060705; kab. 103