Hanked

Maardu linna korraldatud riigihangete kohta saate informatsiooni Riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/, sisestades registrisse kantud andmete otsimiseks lahtrisse "Hankija" sõna Maardu linn 

Maardu linna korraldatud alla lihthanke piirmäära jäävate riigihangete kohta saate informatsiooni Maardu Linnavalitsuse Dokumendiregistris aadressil: http://atp.amphora.ee/maardulv , sisestades registrisse kantud andmete otsimiseks lahtrisse "Otsi" sõna Hinnapakkumise küsimine

KINNITATUD
Maardu Linnavalitsuse
06.10.2020
korraldusega nr 547

 

MAARDU LINNAVALITSUSE 2020. a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

 

 

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse

liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga

Finantseerimise allikad

1

Linna arengu- ja majandusosakond

Maardu linna staadioni  valgustuse rekonstrueerimine

Lihtmenetlus

IV kvartal

Jüri Pihlak

110 000

Linna eelarve

 

KINNITATUD
Maardu Linnavalitsuse
04.08.2020
korraldusega nr 431

 

MAARDU LINNAVALITSUSE 2020. a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

 

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse

liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga

Finantseerimise allikad

1

Linna arengu- ja majandusosakond

Muuga teee (lõigus Kallavere tee-Maardu linna piir) rekonstrueerimine

Avatud hankemenetlus

III-IV kvartal

Jüri Pihlak

500 000

Linna eelarve ja riigi toetus

 

 

 

KINNITATUD
Maardu Linnavalitsuse
09.06.2020
korraldusega nr 303

 

MAARDU LINNAVALITSUSE 2020. a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

 

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse

liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga

Finantseerimise allikad

1

Linna arengu- ja majandusosakond

Maardu Põhikooli staadioni rekonstrueerimine

Avatud hankemenetlus

II-III kvartal

Jüri Pihlak

350 000

Riigitoetus

 

  

 

 

KINNITATUD
Maardu Linnavalitsuse
05.05.2020
korraldusega nr 240

 

MAARDU LINNAVALITSUSE 2020. a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

 

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse

liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga

Finantseerimise allikad

1

Linna arengu- ja majandusosakond

Muuga elamurajooni  Ritsikheina tee sadevee kanalisatsiooni ja kuivenduskraavide ehitus

Avatud hankemenetlus

II-III kvartal

Jüri Pihlak

200 000

Linna eelarve

2

Linna arengu- ja majandusosakond

Maardu linnas teede asfalteerimine, etapp II

Avatud hankemenetlus

II-III kvartal

Juri Pihlak

200 000

Riigiraha

  

 

 

KINNITATUD
Maardu Linnavalitsuse
11.02.2020
korraldusega nr 75

MAARDU LINNAVALITSUSE 2020.a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

 

 

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse

liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga

Finantseerimise allikad

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Haridusosakond

Maardu Gümnaasiumile toitlustusteenuse osutamine

Avatud hankemenetlus

I kvartal

Kadi Orm

393 680

Riigi toetus ja linna eelarve

 

 

KINNITATUD
Maardu Linnavalitsuse
21.01.2020
korraldusega nr 32

MAARDU LINNAVALITSUSE 2020.a HANKEPLAANI TÄIENDAMINE

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav
isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga 

Finantseerimise allikad

1 2 3 4 5 6 7 8

2

Haridusosakond

Kallavere Keskkooli, Muuga Lasteaed, Lasteaed Rõõm ja Lasteaed Sipsik toitlustusteenuse osutamine

Avatud hankemenetlus

I kvartal

Kadi Orm 956 961,70

Riigi toetus, linna eelarve, eraisikud

 

 

 

 

 

KINNITATUD
Maardu Linnavalitsuse
14.01.2020
korraldusega nr 12

MAARDU LINNAVALITSUSE 2020.a HANKEPLAAN

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav
isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga 

Finantseerimise allikad

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Linna arengu- ja majandus osakond

Maardu linnas tänavavalgustuse ehitamine, II etapp

Avatud hankemenetlus

II kvartal

Jüri Pihlak 1 300 000

SA KIK-i toetus ja linna eelarve

2 Linna arengu- ja majandus osakond Maardu Kultuurikeskuse ehitusprojekti korrigeerimine Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus I-II kvartal Taavi Rebane 100 000 Linna eelarve
3 Linna arengu- ja majandus osakond
Maardu linnas teede ja  kõnnieede asfalteerimine 2020
Avatud hankemenetlus I-II kvartal Jüri Pihlak 250 000 Riigieelarve toetus ja linna eelarve
4 Linna arengu- ja majandus osakond Maardu linnas teekatete auguremont  ja pindamine 2020-2021 Avatud hankemenetlus I-II kvartal Jüri Pihlak 240 000 Riigieelarve toetus ja linna eelarve

 

 

 

KINNITATUD
Maardu Linnavalitsuse
18.12.2019
korraldusega nr 865

MAARDU LINNAVALITSUSE 2019.a HANKEPLAANI MUUTMINE

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav
isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga 

Finantseerimise allikad

1 2 3 4 5 6 7 8

2

Linna arengu- ja majandus osakond

Maardu linn, Kütte tn 6 hoonete lammutamine

Väikehange

IV kvartal

Jüri Pihlak 42 000

KredEx-i toetus ja linna eelarve

 

 

 

KINNITATUD
Maardu Linnavalitsuse
05.03.2019
korraldusega nr 168

MAARDU LINNAVALITSUSE 2019.a HANKEPLAAN TÄIENDUS

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav
isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga 

Finantseerimise allikad

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Linna arengu- ja majandus osakond

Maardu linna tänavavalgustuse taristu projekteerimistööd

Avatud hankemenetlus

II kvartal

Jüri Pihlak

74 400

SA KIK-i toetus ja linnaeelarve

2

Linna arengu- ja majandus osakond

Maardu linna teekatete auguremont

Lihtmenetlus

II kvartal

Guido Liisma -

Riigieelarve toetus ja linnaeelarve

 

 

 

KINNITATUD

Maardu Linnavalitsuse
05.02.2019
korraldusega nr 65

MAARDU LINNAVALITSUSE 2019.a HANKEPLAAN

nr

Linnavalitsus, struktuuriüksus või hallatav asutus

Hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus

Hankemenetluse liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Hanke eest vastutav
isik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR) koos käibemaksuga 

Finantseerimise allikad

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Linna arengu- ja majandus osakond

Maardu lasteaia "Rukkilill" Nurga tänava hoone rekonstrueerimine

Avatud hankemenetlus

I-II kvartal

Jüri Pihlak

684 000

SA KIK-i toetus ka linnaeelarve

2

Linna arengu- ja majandus osakond

Maardu Gümnaasiumi renoveerimine (elektrisüsteemi uuendamise A, C-korpused)

Avatud hankemenetlus

I-II kvartal

Jüri Pihlak 500 000

Riigieelarve toetus

3

Linna arengu- ja majandus osakond

Maardu Gümnaasiumi tuletõkke uste paigaldamine 

Lihtmenetlus

II kvartal

Jüri Pihlak 80 000

Riigieelarve toetus

4

Linna arengu- ja majandus osakond

Maardu Gümnaasiumi ja staadioni tänavavalgustuse renoveerimine 

Lihtmenetlus

II-III kvartal

Jüri Pihlak

80 000

Riigieelarve toetus

5 Linna arengu- ja majandusosakond Maardu linna teede asfalteerimine 2019

Lihtmenetlus

I-II kvartal Guido Liisma - Riigieelarve toetus ja linna eelarve
6 Linna arengu- ja majandusosakond Maardu linna teede pindamine 2019

Lihtmenetlus

I-II kvartal Guido Liisma - Riigieelarve toetus ja linna eelarve
7 Linna arengu- ja majandusosakond Põlvkondade maja projekti koostamine

Avatud

hankemenetlus

II-III kvartal Taavi Rebane 70 000 Linna eelarve

 

 

 

 

 

KINNITATUD

Maardu Linnavalitsuse 18.09.2018 korraldusega nr 745

MAARDU LINNA ARENGU- JA MAJANDUSOSAKONNA 2018.a HANKEPLAANI TÄIENDUS

 

nr

Hanke nimetus

Hanke liik

Menetluse liik

Riigihanke korraldamise eest vatutav isik

Riigihanke korraldamise aeg

Eeldatav summa (EUR) koos käibemaksuga

1

Maardu lasteaia "Rukkilill" Nurga tänava hoone rekonstrueerimine

Ehitustööd

Avatud

Jüri Pihlak

IV kvartal

464 000

SA KIK-i toetus ja linnaeelarve

 

 

 

 

KINNITATUD

Maardu Linnavalitsuse 13.03.2018 korraldusega nr 193

MAARDU LINNA ARENGU- JA MAJANDUSOSAKONNA 2018.a HANKEPLAANI TÄIENDUS

 

nr

Hanke nimetus

Hanke liik

Menetluse liik

Riigihanke korraldamise eest vatutav isik

Riigihanke korraldamise aeg

Eeldatav summa (EUR) koos käibemaksuga

1

Maardu linna Kroodi tänava lõigu rekonstrueerimine

ehitustööd

Avatud

Jüri Pihlak

II kvartal

216 000

 

KINNITATUD

Maardu Linnavalitsuse 27.03.2018 korraldusega nr 224

MAARDU LINNA ARENGU- JA MAJANDUSOSAKONNA 2018.a HANKEPLAANI TÄIENDUS

 

nr

Hanke nimetus

Hanke liik

Menetluse liik

Riigihanke korraldamise eest vatutav isik

Riigihanke korraldamise aeg

Eeldatav summa (EUR) koos käibemaksuga

1

Maardu linna tänavate asfalteerimine

ehitustööd

Avatud

Guido Liisma

II kvartal

 

 

2 Maardu linna tänavate pindamine ehitustööd Lihtmenetlus Guido Liisma II kvartal  

 

 

 

KINNITATUD

Maardu Linnavalitsuse 13.03.2018 korraldusega nr 193

MAARDU LINNA ARENGU- JA MAJANDUSOSAKONNA 2018.a HANKEPLAANI TÄIENDUS

 

nr

Hanke nimetus

Hanke liik

Menetluse liik

Riigihanke korraldamise eest vatutav isik

Riigihanke korraldamise aeg

Eeldatav summa (EUR) koos käibemaksuga

1

Muuga lasteaia sisustuse ost koos paigaldusega

ost

Avatud

Jüri Pihlak

I kvartal

95 000

 

 

KINNITATUD

Maardu Linnavalitsuse 06.03.2018 korraldusega nr 174

MAARDU LINNAVALITSUSE LINNA ARENGU- JA MAJANDUSOSAKONNA 2018.a HANKEPLAANI TÄIENDUS

nr

Hanke nimetus

Hanke liik

Menetluse liik

Riigihanke korraldamise eest vatutav isik

Riigihanke korraldamise aeg

Eeldatav summa (EUR) koos käibemaksuga

1

Maardu Gümnaasiumi elektrivarustussüsteemi renoveerimine

ehitustööd

Lihtmenetlus

Jüri Pihlak

I kvartal

175 000

 

 

 

 

KINNITATUD

Maardu Linnavalitsuse 16.01.2018 korraldusega nr 1

MAARDU LINNAVALITSUSE LINNA ARENGU- JA MAJANDUSOSAKONNA 2018.a HANKEPLAAN

nr

Hanke nimetus

Hanke liik

Menetluse liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Finantseerimise allikad

Vastutav isik

Eeldatav summa (EUR) koos käibemaksuga

1

Maardu linna Kallavere kergliiklustee rajamine (II etapp)

ehitus

Avatud hankemenetlus

I-II kvartal

Osakonna eelarve 38122

EAS 216026

Jüri Pihlak

254 148

 

2

Maardu linna Kallavere tänavavalgustuse ehitamine

ehitus

Avatud hankemenetlus

II kvartal

Osakonna eelarve 232409

EAS 517298

Jüri Pihlak

749 707

3

Elektrienergia ostmine Maardu linnale tänavate valgustamiseks 01.07.2018-30.06.2021 (kaasa arvatud)

teenus

Avatud hankemenetlus

II kvartal

Osakonna eelarve

Jüri Pihlak

 

4

Maardu kalmistu teede asfalteerimine

ehitus

Ehitustööde tellimine maksumusega alla lihthanke piirmäära

I-II kvartal

Osakonna eelarve

Guido Liisma

30 000

5

Maardu linna teede märgistustööd

ehitus

Ehitustööde tellimine maksumusega alla lihthanke piirmäära

II kvartal

Osakonna eelarve

Guido Liisma

40 000

6

Põõsaste ja lillede ost

ost

Ost maksumusega alla lihthanke piirmäära

I kvartal

Osakonna eelarve

Natalia Butšinskaja

15 000

7

Põõsaste ja lillede istutamine, hooldus, kastmine

teenus

Eriteenuse tellimine alla lihthanke piirmäära (teenuse kategooria number 27)

II kvartal

Osakonna eelarve

Natalia Butšinskaja

40 000

8

Muuga sadevee süsteemi ehitus

ehitus

Ehitustööde tellimine maksumusega alla lihthanke piirmäära

II-III kvartal

Osakonna eelarve

Jüri Pihlak

30 000

 

 

 

 

KINNITATUD

Maardu Linnavalitsuse 29.03.2017 korraldusega nr 207

Maardu Linnavalitsuse hankeplaan 2017. a

Jrk nr

Hanke nimetus

Hankelepingu eeldatav maksumus ja finantseerimise allikas

Hanke-menetluse
liik

Riigihanke korraldamise eeldatav aeg

Riigihanke korralda-
mine e-riigihangete keskkonnas

1

Muuga lasteaia projekteerimine ja ehitamine

1 537 280 eurot (käibemaksuga), nendest Euroopa struktuuritoetuse vahendid 1 292 000 eurot ja omafinantseering 245 280 eurot

 

Avatud hanke-menetlus

 

2017 a aprill - juuni

Riigihange korralda-
takse e- riigihangete keskkonnas

 

  

MAARDU LINNAVALITSUSE LINNAMAJANDUSE OSAKONNA 2017.a HANKEPLAAN

                                                                                                                            KINNITATUD
                                                                                                            Maardu Linnavalitsuse  17.01.2017 korraldusega nr 22

nr

Hanke nimetus

Hankemenetluse liik

Hankelepingu eeldatav maksumus
(EUR koos KM-ga) ja finantseerimise allikas

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Vastutav isik

Märkused

1

2

3

4

5

6

7

1.

Maardu linna Kallavere kergliiklustee rajamine (II etapp)

Avatud hankemenetlus

670 000,-
sh 90 000,-  omafinantseering
580 000,-  EAS

II kvartal

J.Pihlak

E-riigihangete keskkonnas

2.

Maardu linna Ringi- Kütte sissesõidutee remont ja kõnnitee ehitus

Lihthange

80 000,-   osakonna eelarve

II kvartal

J.Pihlak

E-riigihangete keskkonnas

3.

Maardu Kallavere linnaosa hoovide remont

Lihthange

60 000,-     osakonna eelarve

I-II kvartall

J.Pihlak

E-riigihangete keskkonnas

 

4.

Lilleistikute ost ja kohale toomine 2017

Lihthange

20 000.-
osakonna eelarve

I kvartal

N.Butšinskaja

E-riigihangete keskkonnas

5.

Teekatte märgistustööd Maardu linnas 2017

Lihthange

40 000. -
osakonna eelarve

I-II kvartal

G.Liisma

E-riigihangete keskkonnas

6.

Maardu linna Kreegipuu pst sadeveekanalisatsioonisüsteemi ehitus

Lihthange

30 000,–
osakonna eelarve

I kvartal

J.Pihlak

E-riigihangete keskkonnas

     

    KINNITATUD
  Maardu Linnavalitsuse 07.02.2017
       korraldusega nr 66

MAARDU LINNAMAJANDUSE OSAKONNA 2017.a HANKEPLAANI TÄIENDUS

nr

Hanke nimetus

Hanke liik

Menetluse liik

Riigihanke korraldamise eest vastutav isik

Riigihanke korraldamise aeg

Eeldatav summa

(EUR)

koos käibemaksuga

1

Maardu linna Veeru tänava parkla laiendamine (I etapp)

ehitustöödLihthankemenetlus

 

Jüri Pihlak

I kvartal

100 000

                                                                                                     

KINNITATUD
Maardu Linnavalitsuse 29.03.2017 korraldusega nr 188
                                        
MAARDU LINNAMAJANDUSE OSAKONNA 2017.a HANKEPLAANI TÄIENDUS

nr

Hanke nimetus

Hanke liik

Menetluse liik

Riigihanke korraldamise eest vastutav isik

Riigihanke korraldamise aeg

Eeldatav summa

(EUR)

koos käibemaksuga

1

Maardu linna Veeru-Nurga  tänavate laste mänguväljaku rajamine

ehitustööd

Lihthankemenetlus

 

 

Natalia Butšinskaja

II kvartal

100 000

2

Maardu linna tänavate asfalteerimine

ehitustööd

Lihthankemenetlus

 

Guido Liisma

II kvartal

150 000


KINNITATUD
                                                                                                            Maardu Linnavalitsuse 23.05.2017
  korraldusega nr  346

MAARDU LINNAMAJANDUSE OSAKONNA 2017.a HANKEPLAANI TÄIENDUS

nr

Hanke nimetus

Hanke liik

Menetluse liik

Riigihanke korraldamise eest vastutav isik

Riigihanke korraldamise aeg

Eeldatav summa

(EUR)

koos käibemaksuga

1

Maardu Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimise I etapp

ehitustööd

Lihthankemenetlus

 

 

Andres-Kenno Õunap

II kvartal

150 000

 

KINNITATUD
Maardu Linnavalitsuse 25.07.2017
korraldusega nr 48

MAARDU LINNAMAJANDUSE OSAKONNA 2017.a HANKEPLAANI TÄIENDUS

nr

Hanke nimetus

Hanke liik

Menetluse liik

Riigihanke korraldamise eest vastutav isik

Riigihanke korraldamise aeg

Eeldatav summa

(EUR)

koos käibemaksuga

1

Maardu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise ehitusprojekti koostamine

teenus

Lihthankemenetlus

 

 

Jüri Pihlak

III kvartal

38 80

 

KINNITATUD
Maardu Linnavalitsuse 01.08.2017 korraldusega
korraldusega nr 503

MAARDU LINNAMAJANDUSE OSAKONNA 2017.a HANKEPLAANI TÄIENDUS

nr

Hanke nimetus

Hanke liik

Menetluse liik

Riigihanke korraldamise eest vastutav isik

Riigihanke korraldamise aeg

Märkus

1

Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Maardu linnas

 

teenus

Avatud hankemenetlus

 

 

Guido Liisma

III-IV kvartal

Teenustasu tasuvad jäätmevaldajad

 

KINNITATUD
Maardu Linnavalitsuse 01.08.2017 korraldusega
korraldusega nr 501

MARDU LINNAVALITSUSE LINNA ARENGU JA PLANEERIMISE OSAKONNA 2017.a HANKEPLAAN

nr

Hanke nimetus

Hankemenetluse liik

Hankelepingu eeldatav maksumus (EUR koos KM-ga) ja finantseerimise allikas

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Vastutav isik

Eeldatav summa (EUR) koos käibemaksuga

1.

Maardu linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise läbiviimine

teenus

Avatud hankemenetlus

III kvartal

Silvia Riige

 


KINNITATUD
Maardu Linnavalitsuse 22.08.2017 korraldusega
korraldusega nr 551

MAARDU LINNAVALITSUSE RAHANDUSOSAKONNA 2017.a HANKEPLAAN

nr

Hanke nimetus

Hanke liik

Menetluse liik

Eeldatav hanke korraldamise aeg

Vastutav isik

Finantseerimise allikas/ Eeldatav summa (EUR) koos käibemaksuga

1.

Maardu linnale audiitorteenuse ostmine aastateks 2017-2020

teenus

Avatud hankemenetlus

III kvartal

Anatoli Kartov

linnaeelarve


Regulatsioon: