Muuga Jäätmejaam

Aadress: Kaldase tee 6

Tellija: Maardu Linnavalitsus, 6060724, 5237679
Operaator: Maardu Linnavarahooldus, dispetser 6060800, 53625492
Avatud:
T,N,R 14.00-19.00
K,L 10.00-15.00
P,E - suletud

JÄÄTMELIIK VASTUVÕTUHIND (km-ga) TÄIENDAV INFO
Vanametall Tasuta  
Papp ja paberpakend, vanapaber Tasuta Materjalid peavad olema puhtad, kuivad, ja välja sorteeritud muudest materjalidest
Pakendijäätmed (kile, metall, tetrapakk, klaas) Tasuta Materjalid peavad olema puhtad ja välja sorteeritud muudest materjalidest
Rehvid Tasuta Kuni 4 rehvi korraga
Elektri- ja elekrtroonikaseadmed Tasuta Peavad olema komplektsed
Lehtklaas Tasuta Ei tohi olla segunenud muu klaasi vm materjaliga
Kasutuskõlblik mööbel Tasuta Mööbel, mis on terve, millel on väärtus ja mida on võimalik kasutada

Ohtlikud jäätmed

Tasuta Välja arvatud eterniit
Töötlemata puit Tasuta Tasuta ei võeta vastu värvitud, immutatud jm viisil töödeldud puidujäätmeid
Kivid ja betoon Tasuta Peavad olema eraldi muudest jäätmetest ja ei tohi olla pakendatud

Suurjäätmed

 

Tasuta kuni 2 m3 Vastu võetakse ka kasutuskõlbmatut pehmet ja lahtivõetud kõva mööblit. Mahu hindab jäätmejaama töötaja

Ehitus- ja lammutuspraht
 

  Ei tohi sisaldada ohtlikke jäätmeid (nt asbesti sisaldava materjali (eterniit)). Mahu hindab jäätmejaama töötaja
Aia- ja pargijäätmed

 

  Ei tohi sisaldada kile- ja muid mittelagunevaid jäätmeid
Bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed   Ei tohi sisaldada kile- ja muid mittelagunevaid jäätmeid
Kõva plastik   Ei tohi sisaldada muid jäätmeid
Kasutuskõlblikud riided ja tekstiil Tasuta Peavad olema puhtad ja kuivad
Klaas Tasuta Peavad olema sorteeritud