Narkovõõrutuse punkt

Linna ja Tervise Arenduse Instituudi (TAI) koostöö tulemusena avati Maardu Sotsiaalmajas (Kallasmaa 12) narkovõõrutuse punkt, kus tegeletakse uimastite tarbimisest tulenevate kahjude vähendamise ning uimastisõltlaste raviga, osutades järgmisi teenuseid:

• uimastisõltuvusega isikutele süstlavahetuse ja nõustamisteenuse osutamine

• uimastisõltuvusega toimetulekuks vajalikke teenuste osutamine

 

Teenust osutab Tervise Arengu Instituudi rahastamisel MTÜ Convictus

https://convictus.ee/et/sustlavahetus-ja-sotsiaalnoustamine/