Noortekeskus

17.10.17
 

Noortekeskus

27.12.2013

     Aadress: Noorte 6, 74116 Maardu
     Tel: 6060888
     Noortekeskus avatud:
         
       T-R 15.00 - 20.00 - Noortekeskus
 
Keskuse juhataja: Jevgeni Golovatš, tel. 6060888, 53470093, e-mail jevgeni.golovats@gmail.com
 
 

Maardu noortekeskuses viiakse igal neljapäeval ja reedel läbi mitmesuguseid võistlusi lauatennises, intellektuaalsetes ja spordimängudes. Mänguvormis viiakse keskuses läbi ka inglise keele kursuseid (55550351 MARiNA). 

MAARDU NOORTEVOLIKOGU - MIS SEE ON?

26.11.2015  linnavolikogu koosolekul kinnitati noortevolikogu põhikiri. On saabunud aeg noortel Maardu elanikel hakata kaasa rääkima linna noorteelu puudutavates küsimustes linnavõimu tasandil ning tehes tihedat koostööd linnavolikoguga.

Noortevolikogu kandidaat võib olla 14-26 aastane noor, kelle elukoht on Maardu, või Maardu üldhariduskooli õpilane, kelle elukoht asub väljaspool Maardut.

Maardu Noortevolikogu on konsultatiivne organ linnavolikogu juures, kelle ülesanne on noorte huvide kaitse, demokraatia põhimõtetega tutvumine, noorte kodanikuaktiivsuse tunnustamine, kaasatus noori puudutavate otsuste vastuvõtmisse linna tasandil. Teiste sõnadega öeldes, noorte ja võimuorganite vaheliste suhete edendamine.

Noortevolikogu meenutab linnavolikogu, tal on oma juhatus ja esimees, komisjonid ja töörühmad, protokollid ja istungid. Kõige olulisem on aga, et pole parteilist jagunemist, opositsiooni ega koalitsiooni. Linna noortevolikogu peab olema sõltumatu ega tohi olla seotud parteilise tegevusega.

Noortevolikogu valimised on määratud 2016.aasta jaanuarisse. Noortevolikogusse valitakse liikmed üheks aastaks. Vastavalt põhikirjale, mis kinnitati linnavolikogu istungil, saab Maardu Noortevolikogu olema 9-liikmeline ning nad esindavad Maardus asuvaid üldhariduskoole, tudengeid ja noori vanuses kuni 26 eluaastat.

Kuidas hakkab välja nägema noortevolikogu liikmete valimise protsess?

Kandidaadid peavad esitama valimiskomisjonile avalduse ja motivatsioonikirja, milles kirjeldavad oma osalust noorsootegevuses praegu ning tutvustavad oma plaane noortevolikogu liikmena. Täpsemad tähtajad anname teada hiljem. Infot saab läbi meedia ja maardu.ee kodulehelt.

Valimised viiakse läbi mandaatide süsteemis. Iga kool ning noortekeskus saab esitada oma kandidaate. See tähendab, et õpilased hääletavad oma kooli kandidaatide vahel. Teised noored vanuses 18 kuni 26 eluaastat saavad oma hääle anda Noortekeskuses.

Valimiskomisjoni kuuluvad linnavalitsuse esindaja, linnavolikogu esindaja ja noorte initsiatiivgrupi liige. Hääletamine on salajane.

Maardu linna noortevolikogu koosseis:

1.Andrei Smagin

2.Nikita Gagarin

3.Diana Mokretsova

4.Valeria Šinkarjova

5.Viktoria Inkatova

6.Artemi  Žukov

7.Donna-Rebeka Madjar

 

 

 

Toimetaja: IRINA JÜRGENS