Piletimüügi kohad ja hinnad

Alates 01.juulist 2019 alustab AS SEBE teenuse osutamist Maardu-Tallinn avalikel bussiliinidel
BUSSIINFO TELEFON 602 2555

Kokku teenindavad maardulasi 8 avalikku bussiliini järgmistel marsruutidel:

Samaaegselt AS SEBE poolt teenuse alustamisega lõpetavad AS Temptrans ja AS Esvil-Reisid Tallinn – Maardu vahel sõitvate kommertsbussiliinide 221, 285, 286 ja 288 teenindamise. 

Oluline info:

  • Avalikele bussiliinidele toimub bussidesse sisenemine ainult esiuksest ning iga sõitja on kohustatud registreerima oma sõiduõiguse.
  • Sõiduõigus tuleb registreerida samuti sõitjatel, kellel on 0-eurose piletihinnaga sõitmise õigus Harju maakonna avalikel bussiliinidel olenemata registreeritud elukohast.
  • Ostes üksikpileti on piletile märgitud kehtivuse aeg, mille jooksul on õigus avalikel maakonnaliinidel sõites ümberistuda teisele maakonna avalikule liinile. Sõitja peab jälgima, et pilet kehtiks reisi lõpuni. Kui piletil märgitud aja jooksul ei ole reisi sihtpunkti jõutud, tuleb osta juhilt lisapilet.

 

Piletihind

Alla 20 aastastele ja alates 63 eluaastast on sõit tasuta.  Tasuta sõidu aluseks  on kassas registreeritud, isikustatud Tallinn-Harjumaa Ühiskaart. Samuti on võimalik kasutada e-õpilaspiletit või ISIC kaarti.

Harjumaa avalikel bussiliinidel kehtib piletimüügisüsteem, kus sõitjatele vanuses 20-62 eluaastat (kaasa arvatud) kehtib piletihind vastavalt hinnakirjale Harju maakonna avalikel bussiliinidel olenemata registreeritud elukohast.

Tsoon

Sularaha üksikpilet

E-rahaga üksikpilet

Harju maakonna 30 päeva kaart

Tallinn-Harju 30 päeva kaart

1 (Tallinn

sh peatus Iru (Vana-Narva mnt)

0,90

0,72

13,50

29,20

2 (Tallinn-Maardu)

1,60

1,28

24,00

37,60

 

Sõit ühe tsooni piires - kestus maksimaalselt 1 tund

Sõit kahe tsooni piires - kestus maksimaalselt 1,5 tundi                                                  

                                                               

Piletihindade, sõidusoodustuste, sõitjate õiguste ja kohustuste kohta on lisainfo leitav: https://www.ytkpohja.ee/piletimuugisusteem

Maanteeamet on koostanud juhendi peatus.ee portaali kasutamiseks Juhend on pdf formaadis kättesaadav siin

Sõiduplaanid www.peatus.ee

Piletimüügi keskkond www.pilet.ee
Lisainfo: info@ytkpohja.ee
AS SEBE infotelefon 606 4969, 602 2555
 ja e-post info@sebe.ee

Bussis piletimüügi kiiremaks ja sujuvamaks toimumiseks tasub ühiskaart isikustada. 

Avalikel jäävad 1.juulist 2019 kehtima Maardu Linnavolikogu poolt kinnitatud ja seni kehtinud sõidusoodustused.

Tasuta sõidu õigus on alljärgnevatel isikutel:

1) 63-aastased ja vanemad pensionärid;

2) kuni 19-aastased noored (kaasa arvatud);

3) 3- ja enamalapselise pere  lapsed ja üks vanem (Maardus registreeritud);

4) Tšernoboli AEJ avarii likvideerimistöödest osavõtjad (Maardus registreeritud);

5) alla 16-aastase puudega lapse saatja;

6) sügava puudega 16-aastase ja vanema isiku saatja;

7) raske nägemispuudega isiku saatja;

8) sügava puudega 16.a ja vanem isik;

9) raske nägemispuudega isik;

10) Maardu linna aukodanikud;

11) vormiriietuses Eesti Vabariigi politseiametnikud ja kaitseväe vormiriietuses ajateenijad.

 

Soodushinnaga (40% võrra madalam) 30 päeva pileti hind alljärgnevatele isikutele:

1) Eesti Vabariigis õppivad üliõpilased ajavahemikul 01. septembrist kuni 20. juunini (Maardus registreeritud);

2) Maardu linna üldhariduskoolides, lasteaedades või huvikoolides alaliselt või ajutiselt töötavad pedagoogid 20.augustist kuni 20.juunini (Maardus registreeritud).

3) kuni 63 aastased pensionärid (Maardus registreeritud).