Piletimüügi kohad ja hinnad

 

 BUSSIINFO TELEFON 602 2555

Muudatused bussiliikluses Maardu-Tallinn suunas alates 01.02.2020

Alates 01.11.2020 muutuvad Maardu –Tallinna- Maardu maakonnaliinide sõiduplaanid

Kokku teenindavad maardulasi 8 avalikku bussiliini järgmistel marsruutidel:

Koondplaanid:

Alates 01.11.2020

Laagna suund PDF A3 + Fail Excelis

Muuga suund PDF A3 + Fail Excelis

Peterburi mnt suund  PDF A3 + Fail Excelis

 

Oluline info:

  • Avalikele bussiliinidele toimub bussidesse sisenemine ainult esiuksest ning iga sõitja on kohustatud registreerima oma sõiduõiguse.
  • Sõiduõigus tuleb registreerida samuti sõitjatel, kellel on 0-eurose piletihinnaga sõitmise õigus Harju maakonna avalikel bussiliinidel olenemata registreeritud elukohast.
  • Ostes üksikpileti on piletile märgitud kehtivuse aeg, mille jooksul on õigus avalikel maakonnaliinidel sõites ümberistuda teisele maakonna avalikule liinile. Sõitja peab jälgima, et pilet kehtiks reisi lõpuni. Kui piletil märgitud aja jooksul ei ole reisi sihtpunkti jõutud, tuleb osta juhilt lisapilet.

 

Piletihind

Alla 20 aastastele ja alates 63 eluaastast on sõit tasuta. Tasuta sõidu aluseks on kassas registreeritud, isikustatud Tallinn-Harjumaa Ühiskaart. Samuti on võimalik kasutada e-õpilaspiletit või ISIC kaarti.

Samuti tasuta sõit kehtestatakse Harjumaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa ja Raplamaa avalikel maakonna- ja kaugbussiliinidel alljärgnevatele isikutele

  • kõikidele keskmise ja raske puudega isikutele,
  • puuduva töövõimega isikutele,
  • osalise töövõimega isikutele (töövõimetuspensionäridele)
  • sügava puudega isiku saatjatele.

Tasuta sõiduõigust (0-eurone pilet) saab puudega isik tõendada kolmel erineval viisil - rohkem info siin

 

Harjumaa avalikel bussiliinidel kehtib piletimüügisüsteem, kus sõitjatele vanuses 20-62 eluaastat (kaasa arvatud) kehtib piletihind vastavalt hinnakirjale Harju maakonna avalikel bussiliinidel olenemata registreeritud elukohast.

Tsoon

Sularaha üksikpilet

E-rahaga üksikpilet

Harju maakonna 30 päeva kaart

Tallinn-Harju 30 päeva kaart

1 (Tallinn

sh peatus Iru (Vana-Narva mnt)

0,90

0,72

13,50

29,20

2 (Tallinn-Maardu)

1,60

1,28

24,00

37,60

 

Sõit ühe tsooni piires - kestus maksimaalselt 1 tund

Sõit kahe tsooni piires - kestus maksimaalselt 1,5 tundi                                                  

                                                               

Piletihindade, sõidusoodustuste, sõitjate õiguste ja kohustuste kohta on lisainfo leitav: https://www.ytkpohja.ee/piletimuugisusteem

Maanteeamet on koostanud juhendi peatus.ee portaali kasutamiseks Juhend on pdf formaadis kättesaadav siin

Sõiduplaanid www.peatus.ee

Piletimüügi keskkond www.pilet.ee
Lisainfo: info@ytkpohja.ee
AS SEBE infotelefon 606 4969, 602 2555
 ja e-post info@sebe.ee

Bussis piletimüügi kiiremaks ja sujuvamaks toimumiseks tasub ühiskaart isikustada. 

Avalikel jäävad 1.juulist 2019 kehtima Maardu Linnavolikogu poolt kinnitatud ja seni kehtinud sõidusoodustused.

Tasuta sõidu õigus on alljärgnevatel isikutel:

1) 63-aastased ja vanemad pensionärid;

2) kuni 19-aastased noored (kaasa arvatud);

3) 3- ja enamalapselise pere lapsed ja üks vanem (Maardus registreeritud);

4) Tšernoboli AEJ avarii likvideerimistöödest osavõtjad (Maardus registreeritud);

5) alla 16-aastase puudega lapse saatja;

6) sügava puudega 16-aastase ja vanema isiku saatja;

7) raske nägemispuudega isiku saatja;

8) sügava puudega 16.a ja vanem isik;

9) raske nägemispuudega isik;

10) Maardu linna aukodanikud;

11) vormiriietuses Eesti Vabariigi politseiametnikud ja kaitseväe vormiriietuses ajateenijad.

12) alla 3 - aastase lapse üks vanem

 

Soodushinnaga (40% võrra madalam) 30 päeva pileti hind alljärgnevatele isikutele:

1) Eesti Vabariigis õppivad üliõpilased ajavahemikul 01. septembrist kuni 20. juunini (Maardus registreeritud);

2) Maardu linna üldhariduskoolides, lasteaedades või huvikoolides alaliselt või ajutiselt töötavad pedagoogid 20.augustist kuni 20.juunini (Maardus registreeritud).

3) kuni 63 aastased pensionärid (Maardus registreeritud).