Psühholoogiline nõustamine

 

Nõustamine on ajas kindlalt piiritletud (kokkulepitud kohtumiste arvuga), selge struktuuri ja reeglitega protsess, mida viib läbi psühholoogiaalase akadeemilise hariduse ja valdkonnas kogutud praktilise kogemusega spetsialist. 

Nõustamisprotsess on organiseeritud eetiliste põhimõtete poolt, mis sisaldavad saladusenõuet (psühholoog peab saladuses kõike, mida on vestluses inimeselt kuulnud), kompetentsusnõuet (oma teadmiste ja oskuste piiride tunnetamine ja järgimine; teadaolevate ja kontrollitud meetodite kasutamine) ja informeeritud nõusoleku põhimõtte järgimise nõuet (nõustaja informeerib klienti protsessist ja meetoditest, veendudes, et klient omab arusaamist nendest ning ei ole nõusolekut andes olnud mis tahes surve all).

Psühholoogilist nõustamist viib läbi Sotsiaalmaja psühholoog.

Kontakt 58865795, 6001063

 Regulatsioon