Reklaami paigaldamiseks loa taotlus

Reklaami (Reklaamiseaduse tähenduses) paigaldamine Maardu linna haldusterritooriumile taotletakse Maardu Linnavalitsuse Linnaarengu ja planeerimise osakonnas (Kallasmaa 1, kab. 218d, tel. 6060745, e-mail info@maardu.ee).
 
Vastuvõtu aeg:
E 15.30-17.00

N 9.00-13.00

Reklaami paigaldamiseks esitab reklaami avalikustaja Linnaarengu- ja planeerimise osakonda reklaami paigaldamise taotluseReklaami avalikustaja esindaja puhul lisatakse volitust tõendav dokument.
 
Linnaarengu- ja planeerimise osakond vaatab nõutavate kooskõlastustega taotluse läbi 7 tööpäeva jooksul arvates taotluse laekumise kuupäevale järgnevast päevast.
Kui reklaami avalikustaja soovib reklaami eksponeerimise lõpetada enne reklaamiloas märgitud tähtaja lõppu, peab ta sellest planeerimisosakonnale teatama kirjalikult 5 tööpäeva ette.
 
NB! Reklaami paigaldamisega kaasneb reklaamimaks. Kooskõlastatud reklaami paigaldamise taotlusele lisatakse reklaamimaksu deklaratsioon.
 

Reklaamide paigaldamist reguleerivad õigusaktid: