Ideekonkurss Kodulinn Kaunimaks 2021

Lähtudes soovist tõhusamalt kaasata elanikke linna eelarve ja arenguplaanide koostamisse kuulutab Maardu Linnavalitsus välja 25. jaanuaril 2021 taas ideekonkursi Kodulinn Kaunimaks, mille raames saavad kõik Maardus registreeritud inimesed vanuses alates 16. aastat esitada oma ideed linna kaunimaks ja paremaks muutmiseks.

Seekord esitatakse ideed kahes kategoorias – Kallavere ideed ja Muuga ideed. Ellu viiakse parimad ettepanekud igas kategoorias – Kallavere kohta on idee piirmaksumuseks 30 000 eurot ning Muugal 20 000 eurot. Kokku toetab Maardu linnalaste ettepanekuid sel aastal 50 000 euroga.  Ideed võtab linnavalitsus vastu kuni 15. veebruarini 2021 südaööni.

Oma ideid esitades saavad linlased juhtida linnavõimu tähelepanu sellele, millest Maardus puudust tuntakse ning saada hea võimaluse oma ettepaneku elluviimiseks. Esitatavaks ideeks võib olla Maardu avalikku linnaruumi ilmestav objekt. Maardulased saavad esitada ettepanekud linnaelu erinevatest valdkondadest – spordist kuni vabaaja veetmiseni, linna kujundusest kuni looduskeskkonna korrastamiseni – piiranguks on vaid investeeringuobjekti kogumaksumus, milleks on 30000 eurot Kallaveres ning 20 000 eurot Muugal.

Ideede valiku kriteeriumid:

  1. idee on realistlik ning on vastavuses linna arengukavaga,
  2. idee on teostatav 2021. aasta jooksul,
  3. valminud investeeringuobjekti hooldamisega ei kaasne ebamõistlike kulusid ,
  4. idee kogumaksumus ei ületa 30 000 eurot Kallaveres ja 20 000 eurot Muugal

Ideid saab esitada alates 25. jaanuarist kuni 15. veebruari 2021 südaööni täites vormi https://bit.ly/3o1aluo või täites vorm, mida saab alla laadida lingil.Täidetud vormi peab saatma emaili aadressile linnavalitsus@maardu.ee  või tuua paberkandjal aadressile Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa 1, 74111 Maardu (ümbrikul märkida ideekonkurss „Kodulinn Kaunimaks 2021")

Veebruari lõpus koguneb konkursi komisjon, mis vaatab üle esitatud ettepanekud ning valib välja need ideed, mis pannakse rahvahääletusele. Komisjon hindab ettepaneku realistlikkust, eelarvet ja selle teostatavust 2021. aastal. Kallavere ja Muuga parimad ideed pannakse hääletusele eraldi kategooriates.

Hääletamine

Iga vähemalt 16. aastane Maardus registreeritud elanik saab anda oma hääle kahele ideele Kallaverest jah/või Muugalt, mis tema arvates peavad olema teostatud selle ideekonkursi raames. Hääletamine kestab 8. märtsist - 22. märtsini 2021 ning selle tulemused avalikustatakse aprillis.

Hääletada saab:

•  elektrooniliselt läbi www.volis.ee   portaali (eeldab sisselogimist ID kaardi või Mobiil ID kaudu);

•  Maardu Vaba Aja Keskuses tööpäevadel kl 10-16 ID kaardi või passi alusel ((juhul, kui epidemioloogiline olukord seda võimaldab).

•  saates oma valiku emaili teel aadressile linnavalitsus@maardu.ee . Kirjas peab nimetama oma täisnime, isikukoodi ning idee(d), mille toetused soovite oma hääl(ed) anda. Ilma isikukoodita hääled arvestusse ei võeta.