Uudised ja teated

« Назад

Kogu Eesti 3D kaart sai avalikuks

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Maa-amet pakuvad nüüd võimalust kasutada kolmemõõtmeliste hoonete kihti uues 3D kaardirakenduses https://3d.maaamet.ee/kaart/  ja e-ehituse 3D kaksikuhttps://livekluster.ehr.ee/ui/ehr/v1/3d . Uued rakendused võimaldavad tutvuda kogu Eestis paiknevate hoonetega iga nurga alt ja ruumiliselt visualiseerida nende ümbrust.

Maa-ameti peadirektori asetäitja Artu Ellmann selgitas, Geo3D strateegilise programmi alusel täieneb lähiaastatel ameti 3D andmete ja teenuste portfell oluliselt. „Esimene avalikult kasutatav lahendus on valmis, loodame, et see leiab laialdast kasutust nii loodusliku kui ka inimtekkelise keskkonna analüüsil ning planeerimisotsuste tegemisel," märkis ta. Ellmann lisas, et suurandmete tootjana on Maa-ameti ülesanne pakkuda ruumiandmetel põhinevaid digitaalseid tooteid ja teenuseid nii laiale tarbijaskonnale kui ka erialaspetsialistidele.

Maa-ameti loodud maapinna kõrgusmudel ja hoonete 3D mudelid võeti esimesena kasutusele Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) arendatud e-ehituse 3D kaksikus. Uus digitaalne tööriist võimaldab kolmemõõtmelises vaates näha näiteks seda, kuidas hoone sobitub olemasolevasse keskkonda, milliste piirangutega tuleks hoonet planeerides arvestada ja kuidas langevad hoonele varjud. 3D kaksik on abiks eelkõige ehitatud keskkonda puudutavate otsuste langetamisel ja menetluste läbiviimisel.

MKMi ehituse asekantsler Jüri Rass sõnas, et kogu ehitamist ja ehitisi puudutav informatsioon peab olema kasutajale kättesaadav võimalikult lihtsalt ja arusaadavalt. „Maa-ameti kogutud informatsioon hoonete kohta on suurepärane täiendus ehitisregistri andmetele, sest neid omavahel kombineerides saab hea ettekujutuse, kuidas sobituvad planeeritavad hooned juba olemasolevasse keskkonda," rääkis Rass. 

Maa-ameti hoonete 3D mudelid on loodud automaatse andmetöötlusega ameti kogutud aerolaserskaneerimise andmetest. Olemasolev 3D kaardirakendus võimaldab 3D andmeid asetada kasutaja jaoks tavapärasesse konteksti, kuvades neid koos Maa-ameti teistest kaardirakendustest tuttavate andmekihtidega, nagu näiteks katastripiirid ja maakasutuse kitsendused. Lisaks hoonetele on kaardirakenduses näha ka maapinna kõrgusmudel, teatud linnades aerolaserskaneerimise punktipilved ja modelleeritud taimkate. Samuti on loodud võimalus pärida hoone kohta andmeid erinevatest registritest.

Kui Maa-ameti loodud hoonete 3D kiht näitab objektide välisseinu ja detailseid katusekujusid, siis 3D kaksikus saab seda võrrelda ehitisregistri andmete põhjal loodud hoonete 3D kihiga. Esmakordselt kolmemõõtmeliseks muudetud ehitisregistri andmed annavad olulist infot eelkõige ehitus- ja kinnisvarasektorile.

Nii Maa-ameti 3D kaardirakenduse kui ka e-ehituse 3D kaksiku näol on tegu rakendustega, mis on oma arengu algusjärgus. Tulevikus lisandub neile uusi võimalusi ja andmekihte, mis aitavad teha paremaid otsuseid ruumiplaneerimisel.

3D kaksiku arendustöö tegi AS Datel. Projekti rahastati Euroopa Liidu struktuurivahenditest.

Vaata Maa-ameti 3D rakendust tutvustavaid videoid.