Vastuvõtuajad

Seoses COVID-19 laialdase levikuga kodanike füüsiline vastuvõtt linnavalitsuse hoones alates kolmapäevast, 10. novembrist ajutiselt piiratakse.

Linnavalitsusse palume füüsiliselt tulla ainult erandjuhtudel! Nii saab vähendada kontaktide arvu ning tagada ohutu teenuse saamine.

FFüüsiline vastuvõtt ilma eelregistreerimiseta säilib sotsiaalabi osakonnas ja rahvastikuregistris vastuvõtu aegadel.

Sotsiaalabiosakond

ESMASPÄEVITI KL 9.00 – 12.00 ja 14.00 – 16.30

KOLMAPÄEVITI KL 9.00 – 12.00 ja 14.00 – 16.30

NELJAPÄEVITI KL 9.00 – 12.00

Rahvastikuregister

TEISIPÄEVITI KL 9.00 – 12.00 ja 14.00 – 17.00

NELJAPÄEVITI KL 14.00 – 16.30

REEDETI KL 9.00 – 12.00

Jurist konsulteerib inimesi telefoni teel teisipäeviti kl 14.00 - 17.00 numbril 6060736.

Teised ametnikud võtavad inimesi vastu eelregistreerimise alusel.

Ametnikuga kohtumiseks tuleb selleks eraldi kokku leppida aeg telefoni või emaili teel. Ametnike kontaktid https://maardu.kovtp.ee/et/kontakt

Tuletame meelde :

  • Vastuvõtule tulles palume kodanikul kanda maski.
  • Käte desinfitseerimisvahendid on linnavalitsuse fuajees kättesaadavad ja palume neid kasutada.
  • Oluline on, et hoiaksite linnavalitsuse hoones ja igas avalikus ruumis teistega ohutut vahemaad.
  • Linnavalitsuse spetsialistiga kohtumisele tohib tulla vaid täiesti tervena. Haigussümptomite tekkimisel tuleb vastuvõtule tulekust loobuda.
Palume kõigil, kel on olemas dokumentide digiallkirjastamise võimalus, kasutada avalduste ja taotluste esitamiseks elektroonilisi vorme ja blankette lingil https://maardu.kovtp.ee/et/blanketid  Nii saab vähendada kontaktide arvu ning tagada ohutu teenuse saamine.

Paberkandjal allkirjastatud taotlusi saab edastada linnavalitsusse ka tavapostiga aadressile Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa 1, Maardu 74111, Eesti. Blanketid asuvad lingil https://maardu.kovtp.ee/et/blanketid

Hoolime ja hoiame üksteist!

Lisainfo:

Valvelaud: tel 60 60 727

Rahvastikuregister: tel 60 60 705

Sotsiaalabi osakond: tel 60 60 747, 60 60 712, 60 60 720

Maardu Linnavalitsuse tööaeg :

E- N: 08.15 - 17.00

Lõunavaheaeg: 13.00 - 13.30

R    08.15 - 13.00

Linnapea Vladimir Arhipov

E 15.00 - 17.00

Valdkonnad: üldjuhtimine, arengukava, eelarvestrateegia, linna eelarve ja rahandus, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine, kriisireguleerimine, avalik kord, õigus- ja korrakaitse, sisekontrolli korraldamine, avalikud suhted, välissuhted, sise- ja väliskommunikatsioon, linna äriühingud, kodanikeühendused, linna esindamine riigi, maakonna ja  omavalitsusliitude tasandil, muude seaduse ja linna põhimäärusega pandud ülesannete täitmine. 

Eelregistreerimine telefonil: 6060702
linnavalitsus@maardu.ee

Linnavolikogu esimees: Ailar Lyra (kab.214)

K 14.00-16.00
Valdkonnad: linnavolikogu töö korraldamine
Eelregistreerimine telefonil 6060717
linnavolikogu@maardu.ee

Abilinnapea Aleksander Frosch (kab.213)

T 15.15 - 17.00

Valdkonnad: tehniline infrastruktuur, kommunaalmajandus (veevarustus- ja kanalisatsioon, sh sadeveekanalisatsioon, soojamajandus, elekter, tänavavalgustus, liikluskorraldus, teede ja tänavate korrashoid, heakord ja haljastus),   säästlik areng, keskkond ja keskkonnakaitse, linna üld- ja detailplaneeringute koostamise koordineerimine, linnaruumi kujundamine, maakasutus ja maakorraldus, ehitustegevuse ja ehitusjärelevalvega seotud tegevuste koordineerimine, osalemine valdkonna eelarve koostamises, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine oma tegevusvaldkondades, linna esindamine riigi-, maakonna ja omavalitsusliitude tasandil omas valdkonnas.

Linnasekretär: Julia Savelejeva (kab.205 

N 15.00 - 17.00
tel 6060707
Valdkonnad: Maardu linna õigusaktid, linnavalitsuse asjaajamine, tõestamistoimingud

Tasuta juriidiline nõustamine 

Edaspidi toimub Maardu linna elanikele õigusalastes küsimustes telefoninõustamine teisipäeviti kell 14.00 - 17.00 numbril 6060736. 

Sotsiaalabiosakond (sotsiaalteenused, konsultatsioonid, taotlused toetuste saamiseks):

Juhataja: (kab.105)
E 09.00 - 12.00; 14.00 - 16.30
N 09.00 - 12.00
Sotsiaaltöö spetsialistid (kab. 104)
E 09.00 - 12.00; 14.00 - 16.30
K 09.00 - 12.00; 14.00 - 16.30
N 09.00 - 12.00

Linna arengu ja majandusosakond  (kab. 101, 216, 218)

(Maardu linna arengukava koostamine, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine omas valdkonnas, tööhõive ja ettevõtluse koordineerimine, ühistranspordi korraldamine, linna üld- ja detailplaneeringute koostamise koordineerimine, linnaruumi kujundamine, maakasutus ja maakorraldus, ehitustegevuse ja ehitusjärelevalvega seotud tegevuste koordineerimine, tehniline infrastruktuur, kommunaalmajandus (veevarustus- ja kanalisatsioon, sh sadeveekanalisatsioon, soojamajandus, elekter, tänavavalgustus, liikluskorraldus, teede ja tänavate korrashoid, heakord ja haljastus), linnavara,  säästlik areng, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine oma tegevusvaldkondades.)

E 15.30 - 17.00
N 09.00 - 13.00

Linna arengu ja majandusosakond juhataja (214a)

T 16.00 - 17.00

Elanike register ja sündide registreerimine

T 09.00 - 12.00; 14.00 – 17.00
N 14.00 – 16.30
R 09.00 - 12.00
Tel. 6060705, kab:103