Vastuvõtuajad

Koroonaviiruse ajastul on oluline kaitsta ennast ja teisi haigestumise eest ning takistada viiruse levikut. Selleks on vaja järgida lihtsaid soovitusi - hoiame oma käed puhtad, rahvarohketes siseruumides kanname maski, hoiame distantsi ning haigena püsime kodus.

Selleks, et pakkuda maardulastele tõhusamat kaitset teenuste osutamisel, muutub ajutiselt alates 4. novembrist Maardu Linnavalitsuse töökord.

 Tungivalt palume kõigil, kel on olemas dokumentide digiallkirjastamise võimalus, kasutada avalduste ja taotluste esitamiseks elektroonilisi vorme ja blankette lingil https://maardu.kovtp.ee/et/blanketid Nii saab vähendada kontaktide arvu ning tagada ohutu teenuse saamine.

Tagamaks elanike ja linnavalitsuse töötajate ohutus, kodanike füüsiline vastuvõtt ajutiselt piiratakse. Vastuvõtt toimub ainuüksi sotsiaalabi osakonnas ja rahvastikuregistris.

SOTSIAALABI OSAKOND VÕTAB AVALDUSI VASTU:


ESMASPÄEVITI KL 9.00 – 12.00 ja 14.00 – 16.30

KOLMAPÄEVITI KL 9.00 – 12.00 ja 14.00 – 16.30

NELJAPÄEVITI KL 9.00 – 12.00

ELANIKEREGISTER VÕTAB AVALDUSI VASTU:

TEISIPÄEVITI KL 9.00 – 12.00 ja 14.00 – 17.00

NELJAPÄEVITI KL 14.00 – 16.30

REEDETI KL 9.00 – 12.00

NB!      Vastuvõtule tulles palume kodanikul kanda maski.

Käte desinfitseerimisvahendid on linnavalitsuse fuajees kättesaadavad ja palume neid kasutada.

Linnavalitsuse spetsialistiga kohtumisele tohib tulla vaid täiesti tervena ja haigussümptomiteta.

2.      Muude valdkondade spetsialistid nõustavad inimesi emaili ja telefoni teel. Ametnike kontaktid https://maardu.kovtp.ee/kontakt

3.      Jurist konsulteerib kodanikke teisipäeviti kl 14.00-17.00 telefonil 6060736.

4.      Paberkandjal allkirjastatud taotlusi saab edastada linnavalitsusse ka tavapostiga aadressile Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa 1, Maardu 74111, Eesti. Blanketid asuvad lingil https://maardu.kovtp.ee/et/blanketid

Lisainfo:

Valvelaud: tel 60 60 727

Rahvastikuregister: tel 60 60 705

Sotsiaalabi osakond: tel 60 60 747, 60 60 712, 60 60 720

 

Maardu Linnavalitsuse tööaeg :

E- N: 08.15 - 17.00
Lõunavaheaeg: 13.00 - 13.30

R    08.15 - 13.00
 

Linnapea Vladimir Arhipov

E 15.00 - 17.00

Valdkonnad: üldjuhtimine, arengukava, eelarvestrateegia, linna eelarve ja rahandus, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine, kriisireguleerimine, avalik kord, õigus- ja korrakaitse, sisekontrolli korraldamine, avalikud suhted, välissuhted, sise- ja väliskommunikatsioon, linna äriühingud, kodanikeühendused, linna esindamine riigi, maakonna ja  omavalitsusliitude tasandil, muude seaduse ja linna põhimäärusega pandud ülesannete täitmine. 

Eelregistreerimine telefonil: 6060702
linnavalitsus@maardu.ee

Linnavolikogu esimees: Ailar Lyra (kab.214)

K 14.00-16.00
Valdkonnad: linnavolikogu töö korraldamine
Eelregistreerimine telefonil 6060717
linnavolikogu@maardu.ee

Abilinnapea Rein Meel (kab.213)
T 15.15 - 17.00

Valdkonnad: tehniline infrastruktuur, kommunaalmajandus (veevarustus- ja kanalisatsioon, sh sadeveekanalisatsioon, soojamajandus, elekter, tänavavalgustus, liikluskorraldus, teede ja tänavate korrashoid, heakord ja haljastus),   säästlik areng, keskkond ja keskkonnakaitse, linna üld- ja detailplaneeringute koostamise koordineerimine, linnaruumi kujundamine, maakasutus ja maakorraldus, ehitustegevuse ja ehitusjärelevalvega seotud tegevuste koordineerimine, osalemine valdkonna eelarve koostamises, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine oma tegevusvaldkondades, linna esindamine riigi-, maakonna ja omavalitsusliitude tasandil omas valdkonnas.

Abilinnapea  Anastassia Valužina (kab.212)
K 14.00-16.00

Valdkonnad: haridus, sport, noorsootöö, sotsiaalabi- ja tervishoid, sotsiaalteenused ja –hoolekanne, lastekaitse, kultuur, linnaüritused, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine omas valdkonnas, osalemine valdkonna eelarve koostamises, linna esindamine riigi, maakonna, omavalitsusliitude tasandil valdkonnaga seotud küsimuste lahendamisel. 

Linnavalitsuse liige Väino Moor (kab.215)
T 15.00-17,00
Valdkonnad: osalemine Maardu linna arengukava koostamises, linna arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine vastavalt linnavalitsuse poolt pandud ülesannetele, tööhõive ja ettevõtluse koordineerimine, ühistranspordi korraldamine, osalemine valdkonna eelarve koostamises, linna esindamine riigi-, maakonna ja omavalitsusliitude tasandil omas valdkonnas

Linnasekretär: Julia Savelejeva (kab.205 
N 15.00 - 17.00
tel 6060707
Valdkonnad: Maardu linna õigusaktid, linnavalitsuse asjaajamine, tõestamistoimingud
 

Tasuta juriidiline nõustamine 

Edaspidi toimub Maardu linna elanikele õigusalastes küsimustes telefoninõustamine teisipäeviti kell 14.00 - 17.00 numbril 6060736. 

Sotsiaalabiosakond (sotsiaalteenused, konsultatsioonid, taotlused toetuste saamiseks):

Juhataja: (kab.105)
E 09.00 - 12.00; 14.00 - 16.30
N 09.00 - 12.00
Sotsiaaltöö spetsialistid (kab. 104)
E 09.00 - 12.00; 14.00 - 16.30
K 09.00 - 12.00; 14.00 - 16.30
N 09.00 - 12.00

Linna arengu ja majandusosakond  (kab. 101, 216, 218)
(Maardu linna arengukava koostamine, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine omas valdkonnas, tööhõive ja ettevõtluse koordineerimine, ühistranspordi korraldamine, linna üld- ja detailplaneeringute koostamise koordineerimine, linnaruumi kujundamine, maakasutus ja maakorraldus, ehitustegevuse ja ehitusjärelevalvega seotud tegevuste koordineerimine, tehniline infrastruktuur, kommunaalmajandus (veevarustus- ja kanalisatsioon, sh sadeveekanalisatsioon, soojamajandus, elekter, tänavavalgustus, liikluskorraldus, teede ja tänavate korrashoid, heakord ja haljastus), linnavara,  säästlik areng, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine oma tegevusvaldkondades.)

E 15.30 - 17.00
N 09.00 - 13.00

Linna arengu ja majandusosakond juhataja (214a)

T 16.00 - 17.00

Elanike register ja sündide registreerimine

T 09.00 - 12.00; 14.00 – 17.00
N 14.00 – 16.30
R 09.00 - 12.00
Tel. 6060705, kab:103