Maardu Sotsiaalmaja

 

 

   Sotsiaalmaja aadress on Maardu, Kallasmaa tn 9  

   Kontakt: juhataja Airi Allikvee-Grušetski, tel. 6001063

 

 

Sotsiaalmaja tegevuse eesmärgid:

 • vanuritele täisväärtusliku ja aktiivse elu võimaluste tagamine;
 • puuetega inimestele tingimuste loomine võrdväärseks eluks teiste ühiskonnaliikmetega;
 • lastele ja täiskasvanutele turvapaiga võimaldamine;
 • abi osutamine vähese integreerumisvõimega inimestele kohanemiseks ühiskonnas.

Põhiülesanded:

 • sotsiaalhoolekannet vajavatele vanuritele toimetuleku soodustamine;
 • abivajajates turvatunde suurendamine;
 • toimetulekut soodustavate teenuste osutamine.

Osutatavad teenused:

 • Sotsiaalnõustamine, s.o. vajaliku teabe tagamine isiku sotsiaalsetest õigustest ja oma õiguste seadusliku kaitsmise võimalustest;
 • psühholoogiline nõustamine, s.o. individuaal- ja grupivestlused, vajadusel meditsiinilise abi vahendamine;
 • olmeliste koduteenuste osutamine;
 • loenguline tegevus puuetega inimeste vanurite ja pensionäride hulgas;
 • vaba aja sisustamise raames lugemissaali teenuste osutamine;
 • abivajajate toitlustamine , s.o. supiköögi teenuste võimaldamine;
 • invavahendite laenutuse ja müügi vahendamine;
 • kriisisituatsioonis inimestele ajutise peavarju võim koostöö invaühingute ja pensionäride ühendustega.