Suuremõõtmelise ja / või raskekaalulise veose luba

Suuremõõtmelise ja / või raskekaalulise veose loa vormistamine toimub   linnavalitsuse infobüroos  I korrus,  kabinet 103  тел. 6060745, 6060749,  e-mail: info@maardu.ee

 

Vastavalt Majandus- ja taristusministri määrusele:

  • Eriluba väljastatakse kohapeal või saadetakse taotlejale posti või e-posti teel kolme tööpäeva jooksul pärast kõigi kooskõlastustega varustatud taotluse saabumist ja eritasu maksmist. Eriloa menetlustasu on 6 eurot.
  • Taotleja palvel eriloa vormistamisel kiirendatud korras, see tähendab 8 töötunni jooksul pärast kõigi kooskõlastustega varustatud taotluse saabumist ja eritasu maksmist, on menetlustasu 10 eurot;

 Regulatsioon