Tungivalt palume kõigil võimalusel kasutada avalduste ja taotluste esitamiseks E-VORME JA BLANKETTE Seoses COVID-19 leviku ohuga palume linnavalitsusse füüsiliselt tulla ainult erandjuhtudel!