Uudised ja teated

« Tagasi

Huvihariduse ja -tegevuse toetus omavalitsustele

Riik toetab 2017. aastast kohalikke omavalitsusi, et parandada 7–19-aastaste noorte huvitegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Toetust kasutades lähtutakse noorte vajadustest ja tagada tuleb kättesaadavus vähemalt kultuuri, spordi ning loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkondades.

Kutsume üles kõiki noori, lapsevanemaid ja noortevaldkonnas tegutsejaid esitama omapoolseid ideid ja ettepanekuid, millega täiendada ning mitmekesistada Maardu linnas pakutavat huvitegevust 2021. aastal.  

Oma ettepanekus kirjelda vabas vormis: kitsaskoht, mis vajab lahendust, tegevus kitsaskoha lahendamiseks, esialgne eelarve, oma kontaktandmed. Ettepanekud palume saata e-posti aadressile albina.noorlind@maardu.ee või tuua paberkandjal linnavalitsuse administraatorile aadressil Kallasmaa 1 hiljemalt 23. novembriks 2020 k.a. Ettepanekute esitajatega korraldatakse eraldi ümarlaud.

 

Lisainfo: noorsootöö peaspetsialist Albina Noorlind, tel. 6060743