Uudised ja teated

Linna toetus aitab Maardu korteriühistutel korrastada hoove ja tõsta korterelamute energiatõhusust

Maardu Linnavalitsus eraldas 2020. aastal 60 000 eurot korrusmajade hoovide heakorrastamiseks ja kortermajade energiatõhususe korrastamiseks. Kõik Maardu korteriühistud saavad sellel aastal taotleda toetust kuni 30. juunini 2020.

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul, oli nõudlus linna toetuse järele korteriühistute seas alati suur. "Taotlemise protsess on üsna lihtne, kuid korteriühistud peaksid arvestama ka sellega, et koos taotlusvormiga tuleb neil esitada ka korteriühistu üldkoosoleku protokolli, milles on fikseeritud ühistu otsus korrastada hoovi.  Samuti on oluline veenduda, et planeeritavad tööd ei hõlma teist kinnistut. Kui näiteks remonditava tee osa läbib mõne võõra territooriumi, siis tuleks need tööd kindlasti kooskõlastada kinnistu omanikuga", - soovitas linnapea.

Toetust hoovide korrastamiseks saavad korteriühistud kasutada sõiduteede ja kõnniteede remondiks, sademeveeprobleemi lahendamiseks, haljasala ja puhkeala parendamiseks või rajamiseks ning mängu- või spordiväljakute ehitamiseks. Samuti saab elumaja hoovi lisavälisvalgustuse või videovalve paigaldada, parkimisplatsi rajada või parandada ning aiad või piirded rajada. Linna abiga saavad korteriühistud paigaldada elamutes puuetega inimestele mõeldud panduseid ehk kaldteid ja käsipuid mis loovad neile mugavamat ja turvalisemat elukeskkonda.

Toetust antakse taotlejale kuni 50% ulatuses kavandatavate tegevuste maksumusest. Erandiks on avalikes huvides teostatavad heakorrastamistööd, millele on võimalik taotleda 100% toetust. Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 3000 eurot kalendriaastas. Kavandatavad tööd peaksid olema lõpetatud iga kalendriaasta 1. detsembriks. Lisainfo Korterelamute hoovide heakorrastamistööde toetamise kord

Korterelamute rekonstrueerimise toetust saavad Maardu ühistud kasutada korterelamute katuse rekonstrueerimiseks, ehk katuse materjali vahetuseks, katuse kande konstruktsioonide (sarikad) vahetuseks ja katuse soojustamiseks ning fassaadide soojustamiseks ja renoveerimiseks. Toetus on mõeldud Maardu väikestele kortermajadele - kuni 20 korteriga korterelamutele ehitusaastaga kuni 1980.

Toetust antakse taotlejale kuni 30 % ulatuses kavandatavate tegevuste maksumusest, kuid mitte rohkem kui 5 000 eurot aastas. Arvestades avalikku huvi võib toetuse suurus olla erandkorras kuni 50% kavandatavate tegevuste maksumusest. Kavandatavad tööd peaksid olema lõpetatud iga kalendriaasta 31. detsembriks. Lisainfo Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise kord