Uudised ja teated

« Tagasi

Jäätmete põletamisest

Ilmade soojenedes tavatsevad inimesed koristustöödega algust teha. Suurpuhastuse käigus tekib aga alati ka jäätmeid, millest tihti soovitakse vabaneda põletamise teel.

 

Peame oluliseks tõsta inimeste teadlikkust jäätmete põletamise teemal, sest kui on põletamisvõimalus, kiputakse vähemalt osa jäätmetest ära põletama. Oluline on teada, et keskkonnakaitseliselt on aktsepteeritav vaid töötlemata/immutamata puidu põletamine. Kõikide teiste jäätmete, eriti aga plastide põletamine on ümbritsevat keskkonda kahjustav.

Juhime inimeste tähelepanu jäätmete lõkkes põletamise ohtudele ning jäätmete äraandmise võimalustele. Oleme loonud kodulehe www.lõke.ee, kuhu on koondatud info, miks ei tohi jäätmeid lõkkes põletada ning kuhu tuleks jäätmed viia, et olla veendunud nende keskkonnasäästlikkus käitlemises. Võimalusel palume nimetatud lingile omavalitsuse kodulehel viidata. Samuti on loodud SA Things poolt koduleht www.kuhuviia.ee, kust võib leida lähimad kohad, kuhu jäätmeid viia. Omavalitsuses asuvate jäätmete kogumiskohtade andmete õigsuses palume anda tagasisidet www.kuhuviia.ee lehe kaudu.

 

Üleskutse eesmärk on tõsta elanikkonna teadlikkust ning anda teavet, kuidas jäätmetega keskkonnasõbralikult käituda ning millised on jäätmete äraandmise võimalused.

Keskkonnaministeerium