Uudised ja teated

« Tagasi

Kolmapäeval 12.02.2020 algab kauplejate registreerimine Maslenitsa 2020 üritusele, mis toimub 01.03.2020

Maardu Linnavalitsus ja Maardu Kultuuri- ja Infokeskus kutsuvad osalema Maslenitsa 2020

 

Laat toimub 01.03.2020 kella 10.00 – 18.00 Karjääri tn.4 Maardu Rahvamaja

 

Müügikohti broneeritakse alates 12.02.2020 kell 09.00 kuni 21.02.2020 kell 15.00

 

OSALEMISTINGIMUSED:

Laadal kauplemiseks tuleb registreeruda Maardu Linnavalitsuse veebilehel ,maksimaalselt saab broneerida 2 müügikohta.

Toitlustajad (restoranid, kohvikud, alkoholi müüjad) ja meelelahutused kirjutavad oma soovid vabal vormil info@maardu.ee

 

1.Infosüsteemis - https://service.eomap.ee/maardulinn/ 

Registreemisel saab kasutada:

*login parool - kui juba oli registreerimine infosüsteemis

*kui login parool on puudu, vaja sisse registreerida 

Müügikohtade arve saab e-postis või maksta otselinglil Swedpank,SEB pank

Müügikoht loetakse broneerituks pärast arve kättesaamist ja tasumist 2 (kahe) kalendripäeva jooksul (kui ei ole otselink).  Juhul, kui makse ei ole laekunud õigel ajal, broneerig  annuleeritakse.

2.Vormistamine Maardu Linnavalitsuses, sh paberkandjal  10.00- eurot

­­­3.Kui kaupleja tuleb laadapäeval laadapalatsile ja pole end eelregistreerunud, kuid soovib kauplemiseks müügikohta, vabade kohtade olemasolul väljastatakse talle järgmisel peale laadapäeva tööpäeval arve kahekordses ulatuses.

Laadal kauplemiseks peab kauplejal olema müügikohta maksekoopia elektroonilisel või paberkandjal. Müügikohta maksekoopiat  tuleb esitada vajadusel laadakorraldajale või riiklikku järelevalvet teostava korrakaitseorgani ametnikule tema nõudmisel.

Kui kaubagruppi müügikoht on valesti valitud, Maardu Linnavalitsus jätab endale õiguse kauplejat müügiplatsilt eemaldada..

Vale info esitamisel registreering annuleeritakse.

Maardu Linnavalitsus jätab endale kauplejate lõpliku paigutamise õiguse.

 

Tähelepanu!

Müügikohast äraütlemisel peale 24.02.2020 osavõtutasu ei tagastata.

Laada toimumise päeval 01.03.2020 ei saa laadale registreerida ja makseid vastu ei võeta!

4. Kaubelda võib ainult Teie müügipiletil näidatud kohas (omavoliliselt kohta hõivata või vahetada ei tohi).

5. Alkohoolsete jookide ja/või tubakatoodete müügi korral  peab   ettevõtja  www.eesti.ee  infovärava kaudu esitama elektrooniliselt majandustegevusteate  majandustegevuse registrile, kandes  ise vastavad andmed registrisse.

6. Toiduainetega kauplejatel ja toitlustajatel on Harjumaa Veterinaarkeskuse  teavitamine kohustuslik.

Toidukaupade müüjad  ja toitlustajad on kohustatud esitama  Harjumaa Veterinaarkeskusele  täidetud  "teisaldatava ja/või ajutise toitlustus- ja/või jaemüügiettevõtte majandustegevusteade"

e-posti aadressile: info.harju@vet.agri.ee.

 

Müügipileti hinnad üheks päevaks :   (Maardu Linnavolikogu määrus  26.03.2019 nr 44)

 

1.1 kauplejale (tööstuskaubad, toidukaubad, käsitöökaubad, istikud)

1.1.1 üks müügikoht kuni 12,0 m2 -  üheks päevaks                                                 35.00 - 50.00-eurot

1.2 toitlustajale (sh  alkohoolsed joogid kohapeal tarbimiseks)

1.2.1 üks müügikoht  kuni  50 m2 – üheks päevaks                                                    200.- eurot

1.3 toitlustajale (v.a. alkohol)

1.3.1 üks müügikoht  kuni  50 m2 – üheks päevaks                                                    100.- eurot

1.4 mesindus kaubad ja käsitööna valmistatud ehted

1.4.1 üks müügikoht kuni 12m2 – üheks päevaks                                                        25.- eurot

1.5 meelelahutusatraktsiooni (batuut, karusell, skyjump)                            

1.5.1 üks  müügi koht  - üheks päevaks                                                                    75.- eurot

1.6 mootorisõiduki parkimise eest territooriumi haljasalal                                 25.- eurot

1.7 müügipiletile lisandub elektrienergia kasutamise vajadusel

1.7.1 ühe pistiku kasutamisel      (1 faas, 1 x 10A) –üheks päevaks                       15.- eurot

1.7.2 ühe pistiku kasutamisel  (3 faasi, 3 x 10A)-üheks päevaks                         30.-eurot     

 

7.Müügikoha asukoha määrab korraldaja. Kauplejal ei ole õigust enne korraldajalt juhiseid saamata iseseisvalt müügipinda hõivata ega inventari ja kaupu välja panna. Korraldajal on õigus kaupleja ümber paigutada.

 

Laadal kauplemine

8. Mistahes kauba müümisel vastutab kaupleja õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.

9. Kaupleja tähistab müügikoha oma ärinime või nimega, lisades kontaktandmed. Müüjad kannavad nähtaval kohal nimesilte.

10. Toitlustajatel palume organiseerida oma klientidele lauad ja toolid umbes 30-le inimesele.

Prügiurnide paigaldamine on kohustuslik.

11. Müügikoha ja selle lähiümbruse hoiab korras kaupleja.

12. Kaupleja on kohustatud järgima müügikohal telkide, grillide, batuutide ja muu inventari paigaldamise, kinnitamise, kasutamise ohutusnõudeid.  Telkide kohta peab olema kohapeal olemas tootjapoolne paigaldusjuhend, kus on muuhulgas kirjas telgi kinnitamise viisid ning kasutuspiirid (tuule kiirus). Määratud tuulekiiruse ületamisel tuleb telk inimestest tühjendada ning tagada ohutus.

 

Lisainfo:

Maardu Linnavalitsus
Linna arengu- ja majandusosakond
Tel.60 60 745