Uudised ja teated

« Tagasi

Kontrollige oma elukohaandmed rahvastikuregistris

 

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil, kelle andmed praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub tänava nimi, maja- või korterinumber).

Alates 1. jaanuarist 2019 jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus, mille tulemusena kustutakse registrist nende inimeste elukoha andmed, kes pärast kolimist pole oma elukoha andmeid uuendanud ja kelle puhul eelmise korteri või maja omanik on palunud nad enda juurest välja registreerida. Samuti kehtib see nende inimeste suhtes,  kes müüsid oma vana korteri maha, kuid ei ole ennast uude korterisse sisse kirjutanud, inimesed, kes kolisid välismaale, samuti täiskasvanud, keda eakad vanemad kirjutasid oma korterist välja selleks, et saada üksi elava pensionäri toetust. Sellisel juhul jäävad inimese andmed rahvastikuregistris vaid linna täpsusega, näiteks "Maardu linn".

Kõigi nende inimeste elukoha andmed registreerimiskohaga "Maardu linn" eemaldatakse jaanuaris 2019 rahvastikuregistrist. Praeguse seisuga elab Maardus ligi 900 inimest, keda seaduse muudatus otseselt puudutab.

Oluline on meeles pidada, et Maardu elanike registrist välja arvamisega kaotab inimene õiguse Maardu linna ja riigi toestustele ja soodustustele, mis on mõeldud üksnes Maardus registreeritud inimestele. See kehtib nii sünnitoetuse, esmakordselt kooli mineva lapse toetuse, matuse toetuse kohta, kui ka lasteaia koha soodustuse, Maardu-Tallinn-Maardu bussiliinidel soodustuste, Tšernobõli AES avarii likvideerijate toetuse ja mitmete muude teenuste ja õiguste kohta (õigus lasteaia kohale, juhiloa pikendamine, õigus osaleda valimistel).

Seoses seaduse muudatusega peab iga Maardu elanik veenduma, et registrisse on tema kohta kantud täpsed elukohaandmed.

Seda saab teha:

  • riigiportaalis eesti.ee logides sisse läbi ID-kaardi, Mobiil-ID või pangalingi kaudu;
  • digiallkirjastatuna e-posti teel;
  • Maardu Linnavalitsuse elanikeregistri spetsialisti juures, kes võtab inimesi vastu esmaspäeval kl 9.00-12.00 ja kl 15.00-18.00, teisipäevast neljapäevani kell 9.00-12.00 ja 15.00-17.00 ja reedeti kell 9.00-12.00;
  • postiga, lisades koopia isikut tõendava dokumendi leheküljest, millel on Teie isikuandmed.

Täna kehtiva seaduse kohaselt on inimesel kohustus oma elukoha andmeid uuendada 30 päeva jooksul alates uude elukohta elama asumisest, uuest aastast on see tähtaeg 14 päeva.

Tegelike elukoha andmete esitamine on kasulik nii inimesele endale, kohalikele omavalitsustele kui ka riigile. Elukoha registreerimisega omandab inimene õiguse valida kodukoha omavalitsuse juhte ning saada sealt teenuseid ja toetusi. Riigiasutused saadavad kutseid, näiteks vähi sõeluuringule, just rahvastikuregistrisse registreeritud aadressil. Ja mis samuti tähtis: kui inimese elukoht on registreeritud õigele aadressile, laekuvad tema makstavad maksud tegelikku elukohta ja kohalik omavalitsus saab talle selle eest pakkuda paremaid teenuseid, korras teid ja ilusat ümbruskonda, kooli- ja lasteaiakohti lastele.

Soovitame kõigil, keda muudatus puudutab, esitada esimesel võimalusel oma täpsed elukohaandmed omavalitsusele. Kui Teil ei ole täpseid elukohaandmeid võimalik esitada (nt pole üürilepingut ja omanik ei anna registreerimiseks nõusolekut), palun pöörduge Maardu Linnavalitsuse poole, kes saab Teid aidata.