Uudised ja teated

« Tagasi

Küsitlus Maardu linna arengukava 2021-2030 visiooni kohta

Käimas on Maardu linna arengukava 2021–2030 koostamine. Arengukava on omavalitsuse kõige olulisem dokument, millega lepitakse kokku eesmärgid järgmisteks aastateks ja viisid nende saavutamiseks.

On oluline, et arengukavas kajastuksid eelkõige kohaliku kogukonna soovid ning unistused. Selleks korraldame küsitlust, mis võimaldab  igaühel kaasa mõelda ja oma mõtteid jagada.

Arengukava visioonile on võimalik anda hinnang 10 palli skaalal ja lisada soovi korral täiendusettepanekuid. Eesmärgid on välja toodud väidetena, küsides tagasisidet nende olulisusele.

Küsimustiku täitmine võtab aega umbes 5 minutit. Vastuseid kasutatakse ainult üldistatud kujul ega seostata kellegi isikuga. Kuna salvestuvad üksnes lõpuni täidetud ankeedid, siis palume kõigil täita küsitlus lõpuni ning enne lehe sulgemist kindlasti vajutada nupule "Saada vastused!".

Täida palun küsimustikku lingil https://www.surveymonkey.com/r/maardu2030  26. märtsiks 2021 ja näita meile, millises suunas peaks Sinu arvates Maardu linn arenema!