Uudised ja teated

« Tagasi

Kütte 6 detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Kütte tn 6 kinnistu ning lähiala detailplaneering

Planeeringulahendust illustreeriv joonis. Hiljem projekteeritav hoone võib erineda pildil kujutatust.

Maardu Linnavalitsus algatas 06.03.2018 detailplaneeringu Kütte tn 6 kinnistule sotsiaalhoone püstitamiseks ning üldiste maakasutustingimuste määramiseks. 12. mail 2020 muutis linnavalitsus detailplaneeringu algatamise eesmärki sotsiaalhoonest sotsiaal- ja eluhooneks, kus põhiline fookus on korterelamu funktsioonil ning võimalusena nähakse ette teatud ühiskondlikult kasutatavate pindade lisamine korterelamu esimesele korrusele.

Kütte tn 6 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Selleks, et varasemas planeerimisstaadiumis kohalikke elanikke rohkem kaasata, korraldab Maardu Linnavalitsus Kütte tn 6 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku, mis toimub 17.08.2020 kuni 01.09.2020. Eskiisi avaliku väljapaneku ajal on võimalik kõigil huvilistel esitada oma arvamus planeeringulahenduse osas, esitades ettepaneku kas linnavalitsus@maardu.ee või posti teel Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Detailplaneeringu eskiislahendus näeb ette ehitusõiguse maksimaalselt kahele hoonele, ehitisealuse pinnaga kuni 1170 m, kuni ühe maa-aluse ning kolme maapealse korrusega, kõrgusega kuni 14 m. Kolmas korrus on ette nähtud viilkatuse aluse poolkorrusena, et sobituda paremini ümbritsevate hoonete miljöösse. 

Sissepääsud kinnistule on ette nähtud nii Kütte kui ka Mäeotsa tänavate poolt, parkimiskohad on lahendatud oma krundil. Kinnistule on ette nähtud ka vähemalt 30% ulatuses haljasala ning ka mänguväljaku rajamise võimalus. 

Detailplaneeringu eskiislahendus lubab ehitada hoone(d), millel on kas 100% korterelamu otstarve või on sinna lisatud kuni 20% ulatuses ühiskondlikke funktsioone. 

Detailplaneeringu eskiisi materjalid (13.08.2020):

Põhijoonis (PDF)

Kontaktala joonis (PDF)

Seletuskiri

3D illustratsioonid (PDF)

Insolatsiooni (päevavalguse) joonis (PDF)

Planeeringulahendust illustreeriv joonis. Hiljem projekteeritav hoone võib erineda pildil kujutatust.