Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu lasteaedades COVID-19 leviku tõttu suletud rühmade laste vanemad ja karantiinis viibivate lastee vanemad vabastatakse lasteaia kohatasust

Vastavalt KOV korralduse seadusele, Vabariigi Valitsuse ja Maardu Linnavolikogu määrustele ning Terviseameti juhendile lasteaedadele ja lapsehoidudele seoses COVID-19 levikuga tegi Maardu Linnavalitsus korralduse, mis reguleerib tööd Maardu koolieelsetes lasteasutustes.

Maardu Linnavalitsuse hallatavatel koolieelsetel lasteasutustel suletakse rühmad, kus viibis COVID-19 diagnoosiga laps või rühma töötaja kuni karantiini lõppemiseni. Rühma sulgemisel ja avamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 29.09.2020 määrusest nr 336

Alates lasteasutuse rühma sulgemisest kuni rühma taasavamiseni on suletud rühma laste vanemad ja karantiinis viibiva lapse vanemad vabastatud lasteaia kohatasust. Seda korraldust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 11.12.2020.

Karantiinis viibiva lapse vanema vabastamiseks osalustasu maksmisest peab lapsevanem esitama lasteasutusele vastava teate hiljemalt jooksva kuu viimaseks kuupäevaks.

Lasteasutusel ja Maardu Linna Haldusbürool on õigus nõuda esitatud andmete kontrollimiseks täiendavaid dokumente.

Lasteasutused peavad teatama viivitamatult Maardu Linnavalitsusele, Maardu Linna Haldusbüroole ja suletud rühma laste vanematele rühma sulgemisest ja avamisest. Samuti peavad lasteasutused teatama viivitamatult Maardu Linna Haldusbüroole karantiinis viibiva lapse andmed.