Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu linnas on perevägivalla võrgustik ühe katuse all

Politsei üheks prioriteediks on jätkuvalt lähisuhtevägivald, kuna varajane sekkumine aitab ära hoida selle süvenemist, kordumist ja võimalikke raskeid tagajärgi. Politseil on suur roll lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamisel ja vägivalla ohvrite kaitsmisel. Kuid lähisuhtevägivalla (laste juuresolekul või ilma), lastevastase vägivalla ja  muu vägivalla kannatanu abistamiseks ei piisa ühe spetsialisti või ühe asutuse jõududest ja on vaja head koostööd mitmete teiste spetsialistide ja organisatsioonidega. Viimastel aastatel on Maardu linnas  hakanud järjest paremini toimima erinevate spetsialistide ja asutuste vaheline võrgustikutöö. Sellest aastast on Maardu linnavalituses lisaks ka teine lastekaitsetöötaja. Alates veebruarist 2015.a. asub Ida-Harju konstaablijaoskonna hoones, aadressil Karjääri tn  11, MAARDU, Maardu linnavalituse lastekaitsetöötaja kabinet. Maardu politseihoonesse kabineti eraldamise eesmärgiks oli asutuste vahelise koostöö  hõlbustamine Maardu linnas elavate probleemsete perekondade järelevalve ja nende probleemide lahendamise osas, neile vajalike teenuste kättesaadavuse parandamine. Lastekaitsetöötaja töökoha loomine politseimajja on põhjamaadest ülevõetud hea praktika. Vägivallajuhtumite ja probleemsete perekondade murede lahendamisel on oluline roll ka ohvriabitöötajal (Sotsiaalkindlustusameti Harju ohvriabikeskuse peaspetsialist), kes pakub abi vajavatele isikutele  emotsionaalset tuge, osutab abi tasuta riiklike hüvitiste ja  psühholoogilise abi kulutuste saamisel ja jagab informatsiooni abi saamise võimaluste kohta. Ohvriabitöötaja kabinet asub samuti Ida-Harju konstaablijaoskonna hoones. Seega koostöö tõhustamiseks ja elanike operatiivse abi osutamiseks ning nende probleemide lahendamiseks toimub Maardu linna teenindavate politseiametnike,  Maardu LV lastekaitsetöö peaspetsialisti ja  Sotsiaalkindlustusameti Harju ohvriabikeskuse peaspetsialisti vastuvõtt Maardus aadressil Karjääri 11 samal ajal : kolmapäeviti kell 17:00-19:00.

Kontaktid:
Piirkonnapolitseinike ja noorsoopolitseiniku kodanike vastuvõtuaeg on Maardus aadressil Karjääri 11 esmaspäeviti kell 09:00-11:00 ja kolmapäeviti kell 17:00-19:00.
Piirkonnavanem Marili Tammiste telefon 6124637, marili.tammiste@politsei.ee
Noorsoopolitseinik Oksana Sviridenko telefon 612 4667, oksana.sviridenko@politsei.ee
Piirkonnapolitseinik  Roland Meritee telefon 612 4639, roland.meritee@politsei.ee
Piirkonnapolitseinik  Andrus Sepa telefonil 612 4663, andrus.sepa@politsei.ee

Endiselt on Ida-Harju politseijaoskonna Maardu maja kontaktideks klienditeenindaja telefon 612 4611 (elektroonsed avaldused, avalike ürituste kooskõlastuse taotlused saata pohja@politsei.ee). Politsei üldine kliendiinfo telefon 612 3000 (esmaspäevast reedeni 8.00-18.00). Veebruarikuust on Eestis üks hädaabinumber 112, millelt saab kutsuda nii kiirabi, päästet kui ka politseid.  

Maardu Ohvriabikeskuse peaspetsialist Anne Jegorova elanike vastuvõtt Maardus aadressil Karjääri 11 esmaspäeviti ja reedeti kell 09:00-12:00 ja 13.00-16.00 ning  kolmapäeviti kell 9:00-12:00 ja 13.00-18.00 .Ohvriabitöötaja Anne Jegorova`ga saab ühendust telefonil 600 6204 ja e-posti aadressil anne.jegorova@sotsiaalkindlustusamet.ee

Maardu Linnavalitsuse lastekaitse peaspetsialist Aili Lillemaa elanike vastuvõtt toimub Maardus aadressil Karjääri 11 kolmapäeviti kell 17:00-19:00.Lastekaitse peaspetsialist Aili Lillemaa`ga saab ühendust telefonil 60 60 732 ja e-posti aadressil aili.lillemaa@maardu.ee.

Ida-Harju konstaablijaoskond