Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu Linnavalitsus ja Maardu Kultuuri- ja Infokeskus kutsuvad osalema Maardu sügislaadal.

Laat toimub 11.09.2021 kl 10.00 – 21.00  ja 12.09.2021 kl 10.00-17.00 Kellamäe pargis (Keemikute 40)

Broneerimine algab 30.08.2021 10:00
https://service.eomap.ee/maardulinn

OSALEMISTINGIMUSED: 

Kõik müüjad peavad kasutama ja pakkuma külastajatele desinfitseerimisvahendeid 

Laadal kauplemiseks tuleb end infosüsteemis registreerida, registreerimine on avatud alates 30.08.2021 10:00 kuni 06.09.2021 17:00, üks osaleja saab broneerida maksimaalselt 4 müügikohta.

Toitlustajad (restoranid, kohvikud, alkoholi müüjad) ja meelelahutuste pakkujad võivad kirjutada avalduse vabas vormis: info@maardu.ee

1.Infosüsteemis

Registreemisel peab kasutama:

*login parool- kui olete juba infosüsteemis registreerunud;

*kui login parool on puudu, siis peate registreeruma uueks kasutajaks;

Müügikoha eest saab maksta e-postile saadetud arve alusel või Swedbanki, SEB jt otse lingi kaudu.

Müügikoht loetakse broneerituks pärast arve kättesaamist ja tasumist 2 (kahe) kalendripäeva jooksul.  Juhul kui makse ei ole laekunud õigel ajal, broneerig tühistatakse.

2. Taotluse registreerimine Maardu Linnavalitsuses, sealhulgas paberkandjal, maksab 10,00 eurot

­­­3. Kui müüja soovib laadal osaleda, kuid ei olnud eelnevalt registreeritud, siis ta saab laadal vabade kohtade olemasolul koha, kuid järgmisel tööpäeval pärast sündmust arve esitatakse talle kahekordne arve.

Müüjal on kohustus kaasas kanda elektrooniliselt või paberkandjal kauplemise koha eest tasumist kinnitava dokumendi koopia nind seda tuleb esitada vajadusel laadakorraldajale või riiklikku järelevalvet teostava korrakaitseorgani ametnikule tema nõudmisel.

Müügikoha vale valiku korral, kui see ei vasta sellel segmendil esitatud kaubagrupile, jätab linnavalitsus endale õiguse müüja müügikohast eemaldada. Registreerimine tühistatakse, kui müüja on esitanud valeandmeid. Maardu Linnavalitsus jätab endale kauplejate lõpliku paigutamise õiguse.

Tähelepanu!

Müügikohast äraütlemisel peale 07.09.2021 osavõtutasu ei tagastata.

Ürituse ajal 11.09-12.09.2021 registreerimist ei toimu ja makseid ei aktsepteerita.

4. Saate kasutada ainult kauplemiskohta, mille olete broneerinud ja õigeaegselt tasunud. (omavoliliselt kohta hõivata või vahetada ei tohi).

5. Alkohoolsete jookide ja/või tubakatoodete müügi korral peab ettevõtja  www.eesti.ee kaudu esitama elektrooniliselt majandustegevusteate  majandustegevuse registrile, kandes  ise vastavad andmed registrisse.

6. Toiduainetega kauplejad ja toitlustajad peavad teavitama Harjumaa Veterinaarkeskust oma tegevusest.

Toidukaupade müüjad ja toitlustajad on kohustatud esitama Harjumaa Veterinaarkeskusele täidetud avaldus "teisaldatava ja/või ajutise toitlustus- ja/või jaemüügiettevõtte majandustegevusteade" e-posti aadressile: info.harju@vet.agri.ee.

 

7.Müügikohtade maksumus: (Maardu Linnavolikogu määrus 26.03.2019 nr 44)

1.1 kauplejale (tööstuskaubad, toidukaubad, käsitöökaubad, istikud)

1.1.1 üks müügikoht kuni 12,0 m2 üheks päevaks                                    35.00 - 50.00-eurot

1.1.2 üks müügikoht kuni 12,0 m2 kaheks päevaks                                  55.00 – 85.-00 eurot

1.2 toitlustajale (sh alkohoolsed joogid kohapeal tarbimiseks)

1.2.1 üks müügikoht kuni  50 m2 üheks päevaks                         200.- eurot

1.2.2 üks müügikoht  kuni  50 m2 kaheks päevaks                                   300.- eurot

1.3 toitlustajale (v.a. alkohol)

1.3.1 üks müügikoht kuni 50 m2 üheks päevaks                         100.- eurot

1.3.2 üks müügikoht kuni 50 m2 kaheks päevaks                                   150.- eurot

1.4 mesinduskaubad ja käsitöö (ehted)

1.4.1 üks müügikoht kuni 12m2 üheks päevaks                             25.- eurot

1.4.2 üks müügikoht kuni 12m2 kaheks päevaks                           35.- eurot

1.5 meelelahutus (batuut, karusell, skyjump)                            

1.5.1 üks müügi koht üheks päevaks                                                           75.- eurot

1.5.2 üks müügi koht kaheks päevaks                                                         100.- eurot

1.6 mootorisõiduki parkimise eest territooriumi haljasalal                    25.- eurot

1.7 elektrienergia kasutamine

1.7.1 ühe pistiku kasutamine (1 faas, 1 x 10A) –üheks päevaks           15.- eurot

1.7.2 ühe pistiku kasutamine (3 faasi, 3 x 10A)-üheks päevaks                   30.-eurot

1.7.3 ühe pistiku kasutamine (1 faas, 1 x 10A)-kaheks päevaks           25.- eurot

1.7.4 ühe pistiku kasutamine (3 faasi, 3 x 10A)-kaheks päevaks             40.- eurot

1.8 vormistamine Maardu Linnavalitsuses, sh paberkandjal                 10.00- eurot

 

Tegevused laadapäeval ja müügikohtade paigutus

8. Müügikoha asukoha määrab korraldaja. Kauplejal ei ole õigust kohta hõivata ega kaupa ja varustust paigutada enne, kui korraldaja on seda lubanud. Korraldajal on õigus kaupleja ümber paigutada.

Laadal kauplemine

9. Mistahes kauba müümisel vastutab kaupleja õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.

10. Kaupleja tähistab müügikoha oma ärinime või nimega, lisades oma kontaktandmed. Müüjad peavad kandma nähtaval kohal nimesilti oma nimega.

11.  Toitlustajatel palutakse klientidele korraldada ca 30 lauda ja tooli.

Prügiurnide paigaldamine on kohustuslik.

12. Müügikoha ja selle lähiümbruse hoiab korras kaupleja.

13. Kaupleja on kohustatud järgima müügikohal telkide, grillide, batuutide ja muu inventari paigaldamise, kinnitamise, kasutamise ohutusnõudeid. Telkide kohta peab olema kohapeal olemas tootjapoolne paigaldusjuhend, kus on muuhulgas kirjas telgi kinnitamise viisid ning kasutuspiirid (tuule kiirus). Määratud tuulekiiruse ületamisel tuleb telk inimestest tühjendada ning tagada ohutust.