Uudised ja teated

Maardu Linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ehitusjärelevalve spetsialisti ametikohale

Töö kirjeldus

 • Tehnovõrkude ehitusalase riikliku järelevalve teostamine Maardu linna haldusterritooriumil, ettekirjutuste ja hoiatuste tegemine avastatud puuduste kõrvaldamiseks;
 • Osavõtt linna poolt tellitavate ehitustööde riigihangete läbiviimisest;
 • Maardu Linnavalitsuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste ehitus- ja remonttööde korraldamine ja kontroll objektidel;
 • Ehitusprojektide kehtestatud normidele, detailplaneeringutele ja projekteerimistingimustele vastavuse kontrollimine.

Nõudmised kandidaadile

 • Tehniline kõrgharidus
 • Eesti keele oskus C 1 tasemel ja vene keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • Hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • Ametikohal vajalike arvutiprogrammide käsitsemise oskus;
 • Isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

KASUKS TULEB

 • Tööks vajalike riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide tundmine ja nende kasutamise oskus;
 • Varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses;

PAKUME

 • võimalusi eneseteostamiseks
 • mitmekesiseid ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid
 • 35 päeva puhkust
 • stabiilset tööd
 • koolitusi enesetäiendamiseks

Avaldus, haridust tõendava dokumendi koopia ja CV saata hiljemalt 25.novembriks  2021 meiliaadressile: inna.bondarenko@maardu.ee märgusõnaga ehitusjärelevalve spetsialisti konkurss või Maardu Linnavalitsusele aadressil Kallasmaa 1, 74111 Maardu.

Lisainformatsioon:  inna.bondarenko@maardu.ee