Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu Linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi juristi ametikohale

Töö kirjeldus

Linnavalitsuse õigusloomealane teenindamine, õigusaktide eelnõude väljatöötamine

Dokumentide koostamine kohtusse esitamiseks

Volikirja alusel linnavalitsuse esindamine kohtuinstantsides ja teistes ametiasutustes

Linnavalitsuse lepingute koostamine

Linna ametiasutuste ning nende hallatavate asutuste juhendamine ja konsulteerimine õigusvaldkonda kuuluvates küsimustes

Linnavalitsuse riigihangete  korraldamine

Ametnike nõustamine järelevalvemenetlustes

 

Nõudmised kandidaadile

Akadeemiline õigusalane kõrgharidus

Vähemalt 2 aastane erialane töökogemus

Eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega

Oskus vabalt orienteeruda õigusalastes küsimustes, oskus õigusliku analüüsi tulemusena formuleerida kirjalikke arvamusi konkreetsetes õiguslikes küsimustes, oskus koostada õigusakte

Ametikohal vajalike arvutiprogrammide käsitsemise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning vajalike andmekogude kasutamise oskus

Pakume

  • võimalusi eneseteostamiseks
  • stabiilset tööd ja konkurentsivõimelist töötasu
  • 35 päeva puhkust
  • koolitusi enesetäiendamiseks

 

Avaldus, haridust tõendava dokumendi koopia ja  CV saata  hiljemalt 17. detsembriks 2018  meiliaadressile:  inna.bondarenko@maardu.ee märgusõnaga konkurss või Maardu Linnavalitsusele aadressil Kallasmaa 1, 74111 Maardu. Lisainformatsioon: tel. 6060 710, e-post: inna.bondarenko@maardu.ee