Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu Linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi peaspetsialisti ametikohale

Töö kirjeldus

 • Energeetika, soojamajanduse, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni alase töö planeerimine ja korraldamine
 • Tehnovõrkude ja –rajatiste rajamiseks projekteerimistingimuste koostamine
 • Linna rajatiste ja hoonete arendustegevuse, ehitamise, remondi, haldamise ja hooldamise korraldamine
 • Linna haldusterritooriumil tehnovõrkude ja –rajatiste järelevalve teostamine riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide täitmise üle  ning ettekirjutuste tegemine
 • Ehitusprojektide ja linna planeeringute läbivaatamisel osalemine ja ettepanekute tegemine tehnovõrkude ja –rajatiste osas
 • Reovee kohtkäitlustaotluste menetlemine, lubade väljastamine ning järelevalve teostamine
 • Osalemine töövaldkonnaga seotud riigihangete korraldamises ja läbiviimises

Nõudmised kandidaadile

 • Tehniline kõrgharidus ja vähemalt 2-aastane erialane töökogemus;
 • Eesti keele oskus C 1 tasemel ja vene keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega
 • Tööks vajalike riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide tundmine ja nende kasutamise oskus;
 • Hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • Ametikohal vajalike arvutiprogrammide käsitsemise oskus.

Kasuks tuleb

 • Varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses;
 • B-kategooria juhtimise õigus ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Pakume

 • võimalusi eneseteostamiseks
 • mitmekesiseid ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid
 • 35 päeva puhkust
 • stabiilset tööd
 • koolitusi enesetäiendamiseks

Avaldus, haridust tõendava dokumendi koopia ja CV saata hiljemalt 12.augustiks 2021 meiliaadressile: inna.bondarenko@maardu.ee märgusõnaga „peaspetsialisti konkurss" või Maardu Linnavalitsusele aadressil Kallasmaa 1, 74111 Maardu.

Lisainformatsioon:  inna.bondarenko@maardu.ee