Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu Linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi tehnovõrkude peaspetsialisti ametikohale

Töö kirjeldus

Tehnovõrkude ja –rajatiste (elekter, side, gaas, veevarustus, kanalisatsioon, energeetika, soojamajandus) arendustegevuse, ehitamise, haldamise ja hooldamise korraldamine ja koordineerimine.

Tehnovõrkude ja –rajatiste rajamiseks projekteerimistingimuste koostamine.

Ehitusprojektide ja linna planeeringute läbivaatamine ja ettepanekute tegemine tehnovõrkude ja –rajatiste osas.

Tehnovõrkude arendamise ja vastavate arengukavade koostamise korraldamine.

Teede ja tee infrastruktuuriobjektide projekteerimise, ehitamise, remondi ja hoolduse korraldamine, tehniliste tingimuste väljastamine.

 

Nõudmised kandidaadile

Tehniline kõrgharidus või vähemalt 2-aastane erialane töökogemus

Eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega

Ametikohal vajalike arvutiprogrammide käsitsemise oskus

 

PAKUME

võimalusi eneseteostamiseks

stabiilset tööd

35 päeva puhkust

konkurentsivõimelist töötasu

koolitusi enesetäiendamiseks

 

Avaldus, haridust tõendava dokumendi koopia ja  CV saata  hiljemalt  04. märtsiks 2020 meiliaadressile:  inna.bondarenko@maardu.ee märgusõnaga konkurss või Maardu Linnavalitsusele aadressil Kallasmaa 1, 74111 Maardu.

Lisainformatsioon: tel. 6060 710, e-post: inna.bondarenko@maardu.ee