Uudised ja teated

« Tagasi

MAARDU NOORTEVOLIKOGU 2020 VALIMISED

Valimised toimuvad 13.10 - 14.10.2020.

Noortevoolikogu koosneb 7 liikmest. Hääletamisõigus on kõikidel Maardus registreeritud elanikel vanuses 14-26 a. ning Maardu linna koolide õpilastel vanuses 14-26 a.

Kandideerida võivad noored vanuses 14-26 a., kelle registrijärgne elukoht on Maardu linn või kes õpivad Maardu linna koolides.

Valimispunktid:

  1. Maardu Gümnaasium (Ringi 64)
  2. Maardu Põhikool (Noorte 10)
  3. Kallavere Keskkool (Noorte 5)
  4. Maardu Noortekeskus (Noorte 6)

Maardu õpilased hääletavad oma koolides, vastavalt õppimiskohale. Noored, kes ei õpi Maardu linna koolides, hääletavad Noortekeskuses (Noorte 6). Hääletamine Noortekeskuses toimub 13.10 ja 14.10 kell 14.00-20.00. Valimispunktides toimunud hääletamise kaudu selgitatakse välja 4 uut Noortevolikogu liiget, kes on kõige rohkem hääli saanud.

Kandidaatide registreerimine Maardu Noortevolikokku toimub 01.10 – 8.10.2020. Avaldus ja motivatsioonikiri palume edastada Maardu Linnavalitsuse administraatorile (aadressil Kallasmaa 1), lahtiolekuajad: esmaspäev-neljapäev kell 8.15-17.00, reede kell 8.15-13.00 või saata e-postiga aadressile albina.noorlind@maardu.ee kuni 08.10.20 (kaasa arvatud). Elektrooniliselt saadetud dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud. Avalduse vorm on kättesaadav Maardu Linnavalitsuse kodulehelt www.maardu.ee või koolide huvijuhtidelt.

Maardu Noortevolikogu kandidaatide nimekirjad avaldatakse 09.10.20 Linnavalitsuse kodulehel ja Facebooki lehel (Maardu linna Noortevolikogu).

Need kandidaadid, kes ei osutunud valituks valimispunktides toimuva hääletamise käigus, kohtuvad komisjoniga. Nende hulgast valib komisjon 3 uut Noortevolikogu liiget vestluse kaudu. Vestlus toimub 19.10 Linnavalituse hoones aadressil Kallasmaa 1.

Noortevolikogu puudutavates küsimustes võib pöörduda valimiskomisjoni poole:

Albina Noorlind (noorsootöö spetsialist) tel. 6060743, albina.noorlind@maardu.ee , 

Erika Tiganik (haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees) tel.55660159, Erika.tiganik@mgm.ee