Uudised ja teated

« Tagasi

Maardu Sügislaadal 2020 osalemise tingimused

Maardu Linnavalitsus ja Maardu Kultuuri- ja Infokeskus  kutsuvad  osalema Maardu Sügislaadal.

Laat toimub 12.09.2020 kella 10.00 – 20.00 ja 13.09.2020 kella 10.00-17.00 Kellamäe pargis (Keemikute 40)

Laadale registreerimine avaneb kodulehel esmaspäeval, 24.augustil 2020 kl 11.00

 

OSALEMISTINGIMUSED:

Laadal kauplemiseks tuleb registreeruda veebilehel - https://service.eomap.ee/maardulinn/ või info@maardu.ee, maksimaalselt saab broneerida 4 müügikohta.

NB! Kohapeal linnavalitsuses registreerimist ei toimu!

Toitlustajad (restoranid, kohvikud, alkoholi müüjad) ja meelelahutused kirjutavad oma soovid vabal vormil info@maardu.ee

 

NB! Müügikohtade arv on piiratud!

1. Infosüsteemis - https://service.eomap.ee/maardulinn/

Registreemisel saab kasutada :

*login parool- kui juba oli registreerimine infosüsteemis

*kui login parool on puudu, vaja sisse registreerida 

Müügikohtade arve saab e-postis või maksta otselinglil Swedpank,SEB pank

Müügikoht loetakse broneerituks pärast arve kättesaamist ja tasumist 2 (kahe) kalendripäeva jooksul.  Juhul, kui makse ei ole laekunud õigel ajal, broneering  annuleeritakse.

2. Laadal kauplemiseks peab kauplejal olema müügipilet, elektroonilisel või paberkandjal!

Müügikohta maksekoopiat  tuleb esitada vajadusel laadakorraldajale või riiklikku järelevalvet teostava korrakaitseorgani ametnikule tema nõudmisel.

NB! Kui kaubagruppi müügikoht on valesti valitud, Maardu Linnavalitsus jätab endale õiguse kauplejat müügiplatsilt eemaldada!

NB! Vale info esitamisel registreering annulleeritakse!

Maardu Linnavalitsus jätab endale kauplejate lõpliku paigutamise õiguse!

Tähelepanu!

Müügikohast äraütlemisel peale 09.09.2020  osavõtutasu ei tagastata.

Laada toimumise päeval  12.09-13.09.2020 ei saa  laadale registreerida   ja makseid vastu ei võeta! Registreerimata kaupleja laadalt eemaldatakse!

3. Kaubelda võib ainult Teie müügipiletil näidatud kohas ja  piletil näidatud kaubaga (omavoliliselt kohta hõivata või vahetada ei tohi).

4. Alkohoolsete jookide ja/või tubakatoodete müügi korral  peab ettevõtja  www.eesti.ee  infovärava kaudu esitama elektrooniliselt majandustegevusteate  majandustegevuse registrile, kandes  ise vastavad andmed registrisse.

5. Toiduainetega kauplejatel ja toitlustajatel on Harjumaa Veterinaarkeskuse  teavitamine ning Terviseameti nõuete täitmine kohustuslik!

Toidukaupade müüjad  ja toitlustajad on kohustatud esitama  Harjumaa Veterinaarkeskusele  täidetud  "teisaldatava ja/või ajutise toitlustus- ja/või jaemüügiettevõtte majandustegevusteade" e-posti aadressile: info.harju@vet.agri.ee.

Müügiletid, toitlustusletid toitlustamiseks peavad olema paigutatud nii, et võõraste müügipunktide kokkupuudete vältimiseks on tagatud piisav vahemaa ning inimeste istumisel laudades on tagatud piisav distants (v.a pered).

Rohkem infot  siin : https://www.riigiteataja.ee/akt/322052020007

NB! Kõik kauplejad peavad tagama oma müügikohal desinfitseerimisvahendite olemasolu!

6.Müügipileti hinnad: ( Maardu Linnavolikogu määrus 26.03.2019 nr 44)

I. avalikul üritusel

 

1.1 kauplejale (tööstuskaubad, toidukaubad, käsitöökaubad, istikud)

1.1.1 üks müügikoht kuni 12,0 m2 -  üheks päevaks                        35.00 - 50.00-eurot

1.1.2 üks müügikoht kuni 12,0 m2 -  kaheks päevaks                      55.00 – 85.00 eurot

 

1.2 toitlustajale (sh  alkohoolsed joogid kohapeal tarbimiseks)

1.2.1 üks müügikoht  kuni  50 m2 – üheks päevaks             200.- eurot

1.2.2 üks müügikoht  kuni  50 m2 – kaheks päevaks                       300.- eurot

 

1.3 toitlustajale (v.a. alkohol)

1.3.1 üks müügikoht  kuni  50 m2 – üheks päevaks             100.- eurot

1.3.2 üks müügikoht  kuni  50 m2 – kaheks päevaks                       150.- eurot

 

1.4 mesindus kaubad ja käsitööna valmistatud ehted

1.4.1 üks müügikoht kuni 12m2 – üheks päevaks                             25.- eurot

1.4.2 üks müügikoht kuni 12m2 – kaheks päevaks                           35.- eurot

 

1.5 meelelahutusatraktsiooni (batuut, karusell, skyjump)

1.5.1 üks  müügi koht  - üheks päevaks                                               75.- eurot

1.5.2 üks  müügi koht -  kaheks päevaks                                             100.- eurot

 

1.6 mootorisõiduki parkimise eest territooriumi haljasalal                    25.- eurot

 

1.7 müügipiletile lisandub elektrienergia kasutamise vajadusel

1.7.1 ühe pistiku kasutamisel     (1 faas, 1 x 10A) –üheks päevaks           15.- eurot

1.7.2 ühe pistiku kasutamisel  (3 faasi, 3 x 10A)-üheks päevaks               30.-eurot     

1.7.3 ühe pistiku kasutamisel     (1 faas, 1 x 10A)-kaheks päevaks           25.- eurot

1.7.4 ühe pistiku kasutamisel  (3 faasi, 3 x 10A)-kaheks päevaks 40.- eurot

 

Tegevused laadapäeval ja müügikohtade paigutus

 

7. Müügikoha asukoha määrab korraldaja. Kauplejal ei ole õigust enne korraldajalt juhiseid saamata iseseisvalt müügipinda hõivata ega inventari ja kaupu välja panna. Korraldajal on õigus kaupleja ümber paigutada!

 

Laadal kauplemine

8. Mistahes kauba müümisel vastutab kaupleja õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.

9. Kaupleja tähistab müügikoha oma ärinime või nimega, lisades kontaktandmed. Müüjad kannavad nähtaval kohal nimesilte.

10. Toitlustajatel palume organiseerida oma klientidele lauad ja toolid umbes 30-le inimesele!

Prügiurnide paigaldamine on kohustuslik.

11. Müügikoha ja selle lähiümbruse hoiab korras kaupleja!

12. Kaupleja on kohustatud järgima müügikohal telkide, grillide, batuutide ja muu inventari paigaldamise, kinnitamise, kasutamise ohutusnõudeid.

Telkide kohta peab olema kohapeal olemas tootjapoolne paigaldusjuhend, kus on muuhulgas kirjas telgi kinnitamise viisid ning kasutuspiirid (tuule kiirus).

Määratud tuulekiiruse ületamisel tuleb telk inimestest tühjendada ning tagada ohutus.