Uudised ja teated

« Tagasi

Muuga sadama lehkasid hakkab jälitama ülimoodne e-nina

ärileht.ee
03. veebruar 2015

Keskkonnaameti poolt kokku kutsutud Muuga piirkonna lõhnahäiringu töögrupp pakkus välja esmased meetmed, mida töögrupp lähiajal põhjalikumalt arutab. Nende hulgas on operatiivse käitlusinfo haldamine ja teavitussüsteemi rakendamine, erinevate tehniliste lahenduste väljatöötamine ja uudsel tehnoloogial põhinev eNinade (eNose) süsteem.

Meetmete kavas on Tallinna Sadama poolt rakendatav operatiivne info- ja teavitussüsteem Mairis (lühend sõnadest M-Muuga, air–õhk, is-infosüsteem). Kõnealuse süsteemi abil saavad sadama operaatorid piirkonna välisõhu saasteainete kriitilise piiri ületamise korral senisest veelgi operatiivsemalt reagee