Uudised ja teated

« Tagasi

Ootame Maardu eramajade omanikelt taotlusi kodukompostrite kasutusse saamiseks

Austatud eramaja omanik/kasutaja Maardu linnas!

Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) on avanud taotlusvooru kohalikele omavalitsustele jäätmete liigiti kogumise ja taaskasutamise edendamiseks, mille raames toetatakse biojäätmete kogumise ja kompostimise vahendite soetamist. Maardu linn plaanib esitada taotluse kodukompostrite ostuks ja anda need linna haldusterritooriumil olevate eramaja jäätmevaldajate kasutusse.

Mis on kodukomposter: kodumajapidamises tekkinud biojäätmete tekkekohas aeroobseks lagundamiseks ettenähtud kuni 420-liitrine komposter, kuhu on takistatud lindude ja loomade juurdepääs.

Kellele antakse komposter kasutada: Maardu linna haldusterritooriumil asuvate eramajade elanikud.

Millistel tingimustel antakse komposter jäätmevaldajale: tasuta, kirjaliku kokkuleppe alusel ja komposter jääb Maardu linna omandisse.

Kuidas kompostrit kasutada: Maardu linnavalitsus edastab jäätmevaldajale vastava juhendmaterjali ja teostab vajadusel täiendavat nõustamist.

Kodukompostri kasutuselevõtmise soovi kaardistamiseks palub Maardu Linnavalitsus linna haldusterritooriumil asuvate eramaja jäätmevaldajatel, kes soovivad kompostrit kasutada, esitada kirjalik taotlus 15. oktoobriks 2021  e-posti aadressile kert.kannela@maardu.ee

Taotluses tuleb esitada järgmised andmed:

  • Maja asukoha aadress ja kas seda kasutatakse aastaringselt või ainult suvehooajal.
  • Taotleja kontaktandmed (nimi, telefon ja meiliaadress)

Kodukompostritega seotud täiendavate küsimuste korral palume ühendust võtta Maardu Linnavalitsuse spetsialistiga Kert Kannela: kontakt 6060724.