Uudised ja teated

« Tagasi

Tulekahju järelkaja: linn jätkab hoolitsemist Kallasmaa 9 elanike eest

Üle kolme kuu on möödunud ajast, kui Maardu sotsiaalmajas aadressil Kallasmaa 9 puhkes tulekahju, mille tagajärjel hoone muutus elamiskõlbmatuks. Kogu selle aja on Maardu linnavalitsus hoidnud kontakti tulekahju ohvritega ja kindlustanud nad kõige vajalikuga.

Hetke seisuga:

 • 14 inimest on majutatud Maardu sotsiaalmaja teises hoones – aadressil Kallasmaa 12, ja nad maksavad ruumide eest üüri, mis ei ületa põlenud majas olnud üüri;
 •  4 tulekahjuohvrit elab hotellis: kolm neist maksavad üüri, mis on võrdne põlenud maja toa üüriga (umbes 75 eurot) ja üks inimene, kes soovis üksi toas elada, maksab poole selle üürihinnast (umbes 229 eurot), kaks inimest soovisid koos ühes toas elada ja nemad maksavad kahekesi poole üürihinnast;
 • 1 inimene üürib erakorterit, linn hüvitab osaliselt selle maksumuse (märtsis oli hüvitis 117 eurot);
 • 1 väikese lapsega pere sai sotsiaalkorteri, mille eest nad tasuvad osa kommunaalkuludest – märtsis oli makse suurus 88 eurot;
 • 13 meditsiinilist või õendusabi vajavat inimest elab haiglas, kus meditsiinitöötajad nende eest hoolitsevad. Pool elamiskulust (keskmiselt 177 eurot) tasub linn;
 • Esimestel päevadel pärast tulekahju pakuti inimestele sooja toitu;
 • 9. jaanuari hommikul avaldas linnavalitsus teate riiete ja esmavajalike esemete kogumise kohta. Kolme tunni jooksul toodi väga palju riideid. Osa neist esemetest anti üle kannatanutele, teine ​​osa on laos ja iga tuleohver saab talle vajalikud rõivad ja jalanõud igal ajal kätte.
 • Kõik 48 kannatanut said ühekordset abi summas 200 eurot;
 • Linn aitas taastada tules hävinud dokumente;
 • Tuleohvrid said linnavalitsuse kaudu toiduabi;
 • Linnavalitsuse juurde loodi tulekahju tagajärgede likvideerimise komisjon, mis otsustas koostöös mittetulundusühinguga Maardu Memory jaotada Maardu elanike ja kaastundlike kodanike poolt Maardu Memory arvele kogutud 1812 eurot ja 67 senti võrdselt kõigi inimeste vahel, kes kaotasid Kallasmaa 9 toimunud tulekahjus oma alalise eluaseme. Nende vahendite eest saavad inimesed sotsiaaltöötajate abiga osta endale vajalikke majapidamistarbeid, toitu või rõivaid.

Aprilli alguses kuulutas Maardu linnavalitsus välja uue sotsiaalmaja projekteerimise ja ehitamise konkursi. Tööde lõplik maksumus kinnitatakse pärast konkurssi.

Sotsiaalmaja uus hoone saab olema veelgi mugavam ja kaasaegsem. Kavas on maja täielik rekonstrueerimine – kõik tehnosüsteemid vahetatakse välja, hoone soojustatakse täiendavalt, aknad ja katus vastavad tänapäevastele standarditele. Uuel sotsiaalmajal saab olema kõrgeim energiatõhususe klass – klass A. Selles saab olema olmeruum-juuksur ja väike saal tervisespordiks. Tulenevalt asjaolust, et uus hoone projekteeritakse spetsiaalselt sotsiaalmaja vajaduste kohaselt, on selles elavatel erivajadustega inimestel lihtsam igapäevaste ülesannetega toime tulla ja täisväärtuslikku elu elada.

Kui projektis täiendavaid muudatusi ei tehta, saab uus sotsiaalmaja valmis 2022. aasta kevadel. Kuni selle ajani hoolitseb linn kõigi põlenud sotsiaalmaja elanike eest ja aitab neil lahendada paljusid probleeme.